Translation status

17 Strings 100% Translate
85 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Wallet Plug Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 3
Screen Time & Limits Plug (Extra) This component is linked to the Switchboard/Screen Time & Limits Plug repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Screen Time & Limits Plug Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 2
Networking Plug Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 2
Desktop Plug Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
System Plug (Extra) This component is linked to the Switchboard/System Plug repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
System Plug Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 5
Online Accounts Plug (Extra) This component is linked to the Switchboard/Online Accounts Plug repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Applications Plug (Extra) This component is linked to the Switchboard/Applications Plug repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Wacom Plug (Extra) This component is linked to the Switchboard/Wacom Plug repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 1

Translation Information

Project website elementary.io
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar RBM-GITHUB User avatar danrabbit User avatar janghe11 User avatar jeremypw User avatar bagjunggyu User avatar tintou User avatar ryonakano
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Source code repository [email protected]:elementary/switchboard-plug-mouse-touchpad.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Hungarian) f3d229b
User avatar TomiOhl authored 5 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/switchboard/switchboard-plug-mouse-touchpad/
Filemask po/extra/*.po
Translation file po/extra/pl.po
Add Double-Click speed
Dodano prędkość podwójnego kliknięcia
2 weeks ago
Fix middle click not appearing
Naprawiono niepojawiające się kliknięcia środkowym przyciskiem myszy
2 weeks ago
New Sidebar navigation
Nowa nawigacja przy użyciu panelu bocznego
2 weeks ago
New Sidebar navigation
Nowa nawigacja przy użyciu panelu bocnego
2 weeks ago
Fix an issue where primary button selection doesn't apply in left-to-right languages
Naprawiono problem z wyborem przycisku pierwszorzędnego nie działającym w językach od prawej do lewej
2 weeks ago
Also listen to secondary button clicks when selecting Primary Button
Dodano nasłuchiwanie przycisku drugorzędnego przy wybieraniu przycisku pierwszorzędnego
2 weeks ago
Add Dwell Click and Pointer size settings
Dodano ustawienia długich kliknięć oraz rozmiaru kursora
2 weeks ago
Fix stretched switches when using large text
Naprawiono rozciągnięte przełączniki przy używaniu dużego tekstu
2 weeks ago
Redesigned touchpad settings
Przeprojektowano ustawienia panelu dotykowego
2 weeks ago
Add more snap points to pointer speed sliders
Dodano więcej punktów przyciągania do suwaka prędkości kursora
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 17 85 572
Translated 100% 17 85 572
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 14, 2021, 4:03 p.m.
Last author Marcin Serwin

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity