Translation status

Strings18
100.0% Translate
Words131
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Wallet 0.0% 0.0% 0.0% 10.5% 0.0% 0.0% Translate
Date & Time Plug 99.7% 99.6% 0.0% 0.2% 0.0% 0.3% Translate
Printers Plug 97.8% 97.6% 2.2% 1.4% 0.0% 0.0% Translate
Sharing Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
Wacom Settings 7.7% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
User Accounts Plug 91.9% 84.4% 0.0% 6.5% 0.0% 1.6% Translate
Online Accounts Plug 93.5% 91.4% 4.8% 3.2% 0.0% 1.6% Translate
Online Accounts (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% Translate
Wacom Settings (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Universal Access Plug 97.1% 99.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Switchboard (Extra) 35.7% 22.6% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
Switchboard 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sharing Plug 100.0% 100.0% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% Translate
Security & Privacy Plug 92.2% 90.1% 4.4% 4.4% 0.0% 0.0% Translate
Power Plug 97.5% 97.4% 0.0% 7.5% 0.0% 0.0% Translate
Parental Controls Plug 84.8% 69.2% 6.1% 6.1% 0.0% 0.0% Translate
Networking Plug 84.1% 79.5% 10.3% 1.6% 0.0% 0.8% Translate
Mouse & Touchpad Plug 68.9% 50.3% 13.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Locale Plug (Extra) 30.0% 28.8% 10.0% 0.0% 0.0% 10.0% Translate
Locale Plug 92.6% 94.7% 7.4% 3.7% 0.0% 0.0% Translate
Keyboard Plug 79.8% 75.7% 8.0% 1.6% 0.0% 0.0% Translate
Display Plug 100.0% 100.0% 0.0% 2.2% 0.0% 2.2% Translate
Desktop Plug 69.3% 65.0% 5.7% 4.5% 0.0% 0.0% Translate
Bluetooth Plug 68.3% 49.6% 12.2% 7.3% 0.0% 0.0% Translate
Applications Plug 60.4% 43.1% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
About Plug 62.1% 70.5% 27.6% 3.4% 0.0% 3.4% Translate
Sound Plug (Extra) 14.3% 20.0% 0.0% 28.6% 0.0% 0.0% Translate
Desktop Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
About Plug (Extra) 25.0% 37.5% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% Translate
Applications Plug (extra) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Keyboard Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 22.2% 0.0% 0.0% Translate
Display Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% Translate
Printers Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% Translate
Power Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% Translate
Parental Controls Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
Notifications Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
Networking Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% Translate
Mouse & Touchpad Plug (Extra) 8.3% 6.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Universal Access Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
User Accounts Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 0.0% 0.0% Translate
Date & Time Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% Translate
Bluetooth Plug (Extra) 12.5% 8.6% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Security & Privacy Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% Translate
Sound Plug 100.0% 100.0% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://elementary.io
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0
Repository [email protected]:elementary/switchboard-plug-notifications.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Chinese (Simplified)) 8516a0a
colindemian authored 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/switchboard/switchboard-plug-notifications/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/nn.po
When User Action Detail Object
7 months ago None Resource update Switchboard/Notifications Plug - Norwegian Nynorsk
10 months ago None Resource update Switchboard/Notifications Plug - Norwegian Nynorsk
a year ago None Resource update Switchboard/Notifications Plug - Norwegian Nynorsk
a year ago None Resource update Switchboard/Notifications Plug - Norwegian Nynorsk
a year ago None Committed changes Switchboard/Notifications Plug - Norwegian Nynorsk
a year ago semonje Translation changed Switchboard/Notifications Plug - Norwegian Nynorsk
Vis tapte varsel som du gjekk glipp av i Varslingi varselsenteret.
a year ago semonje Translation changed Switchboard/Notifications Plug - Norwegian Nynorsk
Lydar blir spelt av når eit nytt varsel kjemdukkar opp.
a year ago semonje Translation changed Switchboard/Notifications Plug - Norwegian Nynorsk
Bobler vil dukkae opp i hjørnet oppeøvst til høgre av skjermen, og forsvinn automatisk.
a year ago semonje Translation changed Switchboard/Notifications Plug - Norwegian Nynorsk
Systemvarsel, som til dømes volum og skjermlyd- og lysstyrke, vil ikkje bli vere upåverka.
a year ago semonje Translation changed Switchboard/Notifications Plug - Norwegian Nynorsk
NårMedan ein er i Iikkje forstyrr-modus, blir vil varsel og alarmer gøymde og varsellyden blir slått avåtvaringar vere skjulte, og varsellydar er tause.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 18 131 876
Translated 100.0% 18 131 876
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 5.6% 1 7 63

Last activity

Last change Jan. 6, 2019, 3:05 p.m.
Last author Simon Dagfinrud

Activity in last 30 days

Activity in last year