Translation status

Strings18
100.0% Translate
Words131
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Date & Time Plug 99.7% 99.6% 0.0% 0.2% 0.0% 0.3% Translate
Printers Plug 97.8% 97.6% 2.2% 1.4% 0.0% 0.0% Translate
Sharing Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Wacom Settings 7.7% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
User Accounts Plug 91.9% 84.4% 0.0% 8.1% 0.0% 1.6% Translate
Online Accounts Plug 96.7% 93.5% 1.7% 3.3% 0.0% 1.7% Translate
Online Accounts (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
Wacom Settings (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Universal Access Plug 100.0% 100.0% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% Translate
Switchboard (Extra) 41.7% 26.0% 8.3% 8.3% 0.0% 0.0% Translate
Switchboard 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sharing Plug 100.0% 100.0% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0% Translate
Security & Privacy Plug 92.2% 90.4% 3.3% 2.2% 0.0% 0.0% Translate
Power Plug 97.6% 97.6% 0.0% 9.8% 0.0% 0.0% Translate
Parental Controls Plug 85.4% 79.2% 4.9% 7.3% 0.0% 0.0% Translate
Networking Plug 82.5% 79.0% 11.1% 3.2% 0.0% 0.8% Translate
Mouse & Touchpad Plug 65.6% 49.1% 13.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Locale Plug (Extra) 44.4% 36.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Locale Plug 92.6% 94.7% 7.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Keyboard Plug 93.9% 92.2% 4.9% 1.8% 0.0% 0.0% Translate
Display Plug 100.0% 100.0% 0.0% 2.2% 0.0% 2.2% Translate
Desktop Plug 100.0% 100.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% Translate
Bluetooth Plug 73.5% 51.5% 11.8% 2.9% 0.0% 0.0% Translate
Applications Plug 100.0% 100.0% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% Translate
About Plug 80.8% 81.6% 15.4% 0.0% 0.0% 3.8% Translate
Sound Plug (Extra) 40.0% 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% Translate
Desktop Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
About Plug (Extra) 66.7% 77.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Applications Plug (extra) 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% Translate
Keyboard Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% Translate
Display Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% Translate
Printers Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Power Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% Translate
Parental Controls Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Notifications Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% Translate
Networking Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% Translate
Mouse & Touchpad Plug (Extra) 8.3% 6.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Universal Access Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
User Accounts Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0% Translate
Date & Time Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
Bluetooth Plug (Extra) 50.0% 23.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Security & Privacy Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% Translate
Sound Plug 100.0% 100.0% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://elementary.io
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0
Repository [email protected]:elementary/switchboard-plug-notifications.git
Repository branch master
Last remote commit AppSettingsView: simplify (#60) 58881b2
danrabbit authored a week ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/switchboard/switchboard-plug-notifications/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/nn.po
When User Action Detail Object
a week ago None Resource update Switchboard/Notifications Plug - Norwegian Nynorsk
2 months ago None Resource update Switchboard/Notifications Plug - Norwegian Nynorsk
6 months ago None Resource update Switchboard/Notifications Plug - Norwegian Nynorsk
a year ago None Committed changes Switchboard/Notifications Plug - Norwegian Nynorsk
a year ago semonje Translation changed Switchboard/Notifications Plug - Norwegian Nynorsk
Vis tapte varsel som du gjekk glipp av i Varslingi varselsenteret.
a year ago semonje Translation changed Switchboard/Notifications Plug - Norwegian Nynorsk
Lydar blir spelt av når eit nytt varsel kjemdukkar opp.
a year ago semonje Translation changed Switchboard/Notifications Plug - Norwegian Nynorsk
Bobler vil dukkae opp i hjørnet oppeøvst til høgre av skjermen, og forsvinn automatisk.
a year ago semonje Translation changed Switchboard/Notifications Plug - Norwegian Nynorsk
Systemvarsel, som til dømes volum og skjermlyd- og lysstyrke, vil ikkje bli vere upåverka.
a year ago semonje Translation changed Switchboard/Notifications Plug - Norwegian Nynorsk
NårMedan ein er i Iikkje forstyrr-modus, blir vil varsel og alarmer gøymde og varsellyden blir slått avåtvaringar vere skjulte, og varsellydar er tause.
a year ago semonje Translation changed Switchboard/Notifications Plug - Norwegian Nynorsk
elementary OS er i Iikkje forstyrr-modus
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 18 131 876
Translated 100.0% 18 131 876
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 11.1% 2 8 76

Last activity

Last change Jan. 6, 2019, 3:05 p.m.
Last author Simon Dagfinrud

Activity in last 30 days

Activity in last year