Translation Information

Project website elementary.io
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar jeremypw User avatar bagjunggyu User avatar danrabbit User avatar ryonakano User avatar tintou
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 only
Source code repository [email protected]:elementary/switchboard-plug-notifications.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Norwegian Bokmål (nb)) ea856b2
User avatar kingu authored a month ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/switchboard/switchboard-plug-notifications/
Filemask po/*.po
Translation file po/nn.po
User avatar None

Resource update

Switchboard / Notifications PlugNorwegian Nynorsk

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Notifications PlugNorwegian Nynorsk

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Notifications PlugNorwegian Nynorsk

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Notifications PlugNorwegian Nynorsk

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / Notifications PlugNorwegian Nynorsk

Committed changes 2 years ago
Show missed notifications in Notification Center.
Vis tapte varsel som du gjekk glipp av i Varslingi varselsenteret.
2 years ago
Sounds play once when a new notification arrives.
Lydar blir spelt av når eit nytt varsel kjemdukkar opp.
2 years ago
Bubbles appear in the top right corner of the display and disappear automatically.
Bobler vil dukkae opp i hjørnet oppeøvst til høgre av skjermen, og forsvinn automatisk.
2 years ago
System notifications, such as volume and display brightness, will be unaffected.
Systemvarsel, som til dømes volum og skjermlyd- og lysstyrke, vil ikkje bli vere upåverka.
2 years ago
While in Do Not Disturb mode, notifications and alerts will be hidden and notification sounds will be silenced.
NårMedan ein er i Iikkje forstyrr-modus, blir vil varsel og alarmer gøymde og varsellyden blir slått avåtvaringar vere skjulte, og varsellydar er tause.
2 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 18 131 876
Translated 100% 18 131 876
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 27% 5 53 361

Last activity

Last change Jan. 6, 2019, 3:05 p.m.
Last author Simon Dagfinrud

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity