Translation Information

Project website elementary.io
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar RBM-GITHUB User avatar jeremypw User avatar danrabbit User avatar janghe11 User avatar bagjunggyu User avatar tintou User avatar ryonakano
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Lesser General Public License v2.1 only
Source code repository [email protected]:elementary/switchboard-plug-sound.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (German) ae0f77d
User avatar uwes authored 5 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/switchboard/switchboard-plug-sound/
Filemask po/*.po
Translation file po/nb.po
There is no input device detected. You might want to add one to start recording anything.
Fant ingen inngangsenheter. Det kan hende du vil legge en til for å kunnetil en for å kunne ta opp noe.
a month ago
There is no input device detected. You might want to add one to start recording anything.
Fant ingen inngangsenheter. Det kan hende du vill legge en til for å kunne kunne ta opp noe.
a month ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Sound PlugNorwegian Bokmål (nb)

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Sound PlugNorwegian Bokmål (nb)

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / Sound PlugNorwegian Bokmål (nb)

Committed changes 2 years ago
Event alerts occur when the system cannot do something in response to user input, like attempting to backspace in an empty input or switch windows when only one is open.
Hendelsesvarsler inntreffer når systemet ikke kan utrette brukerhandlinger som har med inndata å gjøre, som å forsøke å bruke rettetast i et tomt felt, eller bytte vinduer når kun ett er åpent.
2 years ago
Flash screen
Blink skjerm
2 years ago
Play sound
Spill lyd
2 years ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Sound PlugNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 2 years ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / Sound PlugNorwegian Bokmål (nb)

Committed changes 2 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 44 127 760
Translated 81% 36 114 679
Needs editing 18% 8 13 81
Failing checks 6% 3 4 25

Last activity

Last change Jan. 21, 2021, 6:13 p.m.
Last author Allan Nordhøy

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity