Translation status

Strings44
81.8% Translate
Words127
89.8%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Universal Access Plug 89.2% 89.0% 10.8% 3.1% 0.0% 0.0% Translate
Switchboard (Extra) 83.3% 90.5% 16.7% 16.7% 0.0% 16.7% Translate
Switchboard 91.7% 95.0% 8.3% 8.3% 0.0% 0.0% Translate
Sharing Plug 96.6% 98.5% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Security & Privacy Plug 97.7% 93.4% 2.3% 2.3% 0.0% 0.0% Translate
Printers Plug 96.4% 96.7% 3.6% 1.4% 0.0% 0.0% Translate
Power Plug 92.7% 93.7% 4.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Parental Controls Plug 85.4% 79.2% 4.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Notifications Plug 88.9% 93.9% 11.1% 11.1% 0.0% 0.0% Translate
Networking Plug 97.0% 96.1% 3.0% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
Mouse & Touchpad Plug 65.3% 69.1% 30.6% 6.1% 0.0% 0.0% Translate
Locale Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Locale Plug 88.5% 96.2% 11.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Keyboard Plug 91.6% 90.2% 8.4% 3.9% 1.3% 0.6% Translate
Display Plug 97.8% 98.1% 2.2% 2.2% 0.0% 4.4% Translate
Desktop Plug 96.5% 97.8% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Date & Time Plug 85.6% 68.4% 0.5% 15.2% 0.0% 0.3% Translate
Bluetooth Plug 96.2% 98.6% 3.8% 3.8% 0.0% 0.0% Translate
Applications Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
About Plug 84.6% 83.9% 15.4% 0.0% 0.0% 3.8% Translate
Sound Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Desktop Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
About Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Applications Plug (extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Keyboard Plug (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Display Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Printers Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Power Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Parental Controls Plug (Extra) 50.0% 58.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Notifications Plug (Extra) 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Networking Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Mouse & Touchpad Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Universal Access Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
User Accounts Plug (Extra) 50.0% 45.5% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Date & Time Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bluetooth Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Security & Privacy Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Online Accounts Plug 93.2% 94.0% 6.8% 1.7% 0.0% 1.7% Translate
User Accounts Plug 89.8% 94.7% 10.2% 5.1% 0.0% 1.7% Translate

Project Information

Project website https://elementary.io
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license LGPL-2.1
Repository https://github.com/elementary/switchboard-plug-sound.git
Repository branch master 26afeba, yesterday
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/switchboard/switchboard-plug-sound/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/nb.po
When User Action Detail Object
yesterday none Resource update Switchboard/Sound Plug - Norwegian Bokmål
7 months ago none Committed changes Switchboard/Sound Plug - Norwegian Bokmål
8 months ago kingu New translation Switchboard/Sound Plug - Norwegian Bokmål
Hendelsesvarsler inntreffer når systemet ikke kan utrette brukerhandlinger som har med inndata å gjøre, som å forsøke å bruke rettetast i et tomt felt, eller bytte vinduer når kun ett er åpent.
8 months ago kingu New translation Switchboard/Sound Plug - Norwegian Bokmål
Blink skjerm
8 months ago kingu New translation Switchboard/Sound Plug - Norwegian Bokmål
Spill lyd
8 months ago none Resource update Switchboard/Sound Plug - Norwegian Bokmål
9 months ago none Committed changes Switchboard/Sound Plug - Norwegian Bokmål
9 months ago kingu New translation Switchboard/Sound Plug - Norwegian Bokmål
Skru på
9 months ago kingu New translation Switchboard/Sound Plug - Norwegian Bokmål
Enhet
9 months ago none Resource update Switchboard/Sound Plug - Norwegian Bokmål
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 44 127
Translated 81.8% 36 114
Needs editing 18.2% 8
Failing check 2.3% 1

Last activity

Last change Nov. 17, 2018, 9:55 a.m.
Last author Allan Nordhøy

Activity in last 30 days

Activity in last year