Translation Information

Project website elementary.io
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar bagjunggyu User avatar RBM-GITHUB User avatar tintou User avatar janghe11 User avatar jeremypw User avatar danrabbit User avatar ryonakano
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Source code repository [email protected]:elementary/switchboard-plug-useraccounts.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Kurdish (Central)) 4961670
User avatar aga authored 2 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/switchboard/switchboard-plug-useraccounts/
Filemask po/extra/*.po
Translation file po/extra/cs.po
Ensure user information in sidebar updates upon changes
Zajištěno, že informace o uživateli v postranním panelu se po změně zaktualizují
8 months ago
Update permissions when enabling and disabling accounts
ZískáváníAktualizovat oprávnění pro povolování či zakazování účtů na základě potřeby
8 months ago
Better support for non-Ubuntu based distributions
Lepší podpora pro distribuce nezaložené na Ubuntu
8 months ago
New colorful avatar fallback
Nový náhradní profilový obrázek
8 months ago
Improved tooltips and labels
Vylepšeny bublinové nápovědy a štítky
8 months ago
Fix possible crash when deleting an account
Opraven potenciální pád při mazání účtu
8 months ago
Performance improvements
Vylepšení výkonu
8 months ago
Support locales with 3-letter codes
Podpora místních a jazykových nastavení s třípísmenkovými kódy
8 months ago
Improvements:
Vylepšení:
8 months ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Czech

Committed changes 8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 111 785
Translated 100% 22 111 785
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 18% 4 6 53

Last activity

Last change Jan. 10, 2022, 8:10 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity