Translation Information

Project website elementary.io
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar danrabbit User avatar RBM-GITHUB User avatar ryonakano User avatar janghe11 User avatar jeremypw User avatar tintou User avatar bagjunggyu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Lesser General Public License v3.0 only
Source code repository [email protected]:elementary/terminal.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Slovak) 22008d3
User avatar JohnDumpling authored 3 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/terminal/terminal/
Filemask po/*.po
Translation file po/pl.po
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

There is an active process on this tab. If you reload it, the process will end.
W oknie terminala znajduje się aktywny proces. Jeśli je odświeżysz, proces się zakończy.
a month ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Are you sure you want to reload this tab?
Czy na pewno chcesz odświeżyć tą kartę?
a month ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

The pasted text may be trying to gain administrative access
Wklejony tekst może próbować uzyskać dostępu administracyjnego
a month ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Reload
Odśwież
a month ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Natural Copy/Paste
Naturalne kopiowanie/wklejanie
a month ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Open a new terminal tab
Otwórz nową kartę terminalu
a month ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Open a new terminal window
Otwórz nowe okno terminalu
a month ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Run remainder of line as a command in terminal. Can also use '--' as flag
Uruchom przypomnienie w linii jako komenda w terminalu. Można też użyć '--' jako flagi
a month ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Process completed
Proces ukończony
a month ago
User avatar PolishCucumber

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Copying commands into Terminal can be dangerous. Be sure you understand what each part of the pasted text does before continuing.
Kopiowanie komend w Terminal może być niebezpieczne. Upewnij się że rozumiesz każdą część wklejonego tekstu przed kontynułowaniem.
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 51 222 1,223
Translated 60% 31 104 551
Needs editing 11% 6 40 189
Failing checks 1% 1 3 10

Last activity

Last change Jan. 1, 2019, 12:36 a.m.
Last author Piotr Strebski

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity