Translation status

Strings110
13.6% Translate
Words830
6.1%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
index
34.8% 17.0% 0.0% 3.6% 0.0% 0.9% Translate
docs-learning-the-basics
17.1% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved
29.4% 10.7% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
open-source
11.2% 3.4% 0.0% 3.4% 1.1% 1.1% Translate
support
68.4% 68.5% 0.0% 5.3% 0.0% 5.3% Translate
team
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacy
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart
75.0% 81.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
code-of-conduct
13.6% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-index
12.5% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
press
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
thank-you
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
layout
100.0% 100.0% 0.0% 21.4% 14.3% 7.1% Translate
capnet-assist
50.0% 22.5% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% Translate
docs-installation
50.8% 49.5% 0.0% 4.6% 0.0% 0.0% Translate
docs-translation-guide
31.8% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
404
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
410
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
When User Action Detail Object
2 months ago Blake Kostner Resource update Website/brand - Bulgarian
7 months ago None Suggestion added Website/brand - Bulgarian
Не правете опити да преправяте логотипа. Той е изрично създадена запазена марка, не просто изписано "elementary" с конкретен фонт.
7 months ago None Suggestion added Website/brand - Bulgarian
Логотипът би трябвало да се ползва като винаги се спазват следните:
7 months ago None Suggestion added Website/brand - Bulgarian
Не разтегляйте, изкривявайте, обръщайте, или променяйте по какъвто и да е друг начин логата.
7 months ago None Suggestion added Website/brand - Bulgarian
И двете би следвало да се използват като се има предвид следното:
7 months ago None Suggestion added Website/brand - Bulgarian
Бранд
7 months ago None Suggestion added Website/brand - Bulgarian
elementary логотип
7 months ago None Suggestion added Website/brand - Bulgarian
Логотип
7 months ago None Suggestion added Website/brand - Bulgarian
Марките винаги трябва да са монохроматични - обикновено бели върху тъмен фон, или черни ако са върху светъл.
7 months ago None Suggestion added Website/brand - Bulgarian
Не използвайте марките върху претрупана среда; едноцветен фон върши най-добра работа.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 110 830
Translated 13.6% 15 51
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change None
Last author None

Activity in last 30 days

Activity in last year