Translation status

Strings110
13.6% Translate
Words830
6.1%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 34.8% 17.0% 0.0% 4.5% 0.0% 0.9% Translate
docs-translation-guide 31.8% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
press 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
code-of-conduct 13.6% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 75.0% 81.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacy 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
team 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% Translate
support 68.4% 68.5% 0.0% 10.5% 0.0% 5.3% Translate
open-source 11.2% 3.4% 0.0% 3.4% 1.1% 1.1% Translate
410 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-installation 50.8% 49.5% 0.0% 4.6% 0.0% 0.0% Translate
capnet-assist 50.0% 22.5% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 14.3% 14.3% 7.1% Translate
thank-you 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 17.1% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate
store-index 12.5% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 29.4% 10.7% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository https://github.com/elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Update OEM.php to reflect move from Medium (#2310) c7ba47d92
Seth authored a week ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/brand.json
Translation file _lang/bg/brand.json
When User Action Detail Object
a year ago btkostner Resource update Website/brand - Bulgarian
a year ago None Suggestion added Website/brand - Bulgarian
Не правете опити да преправяте логотипа. Той е изрично създадена запазена марка, не просто изписано "elementary" с конкретен фонт.
a year ago None Suggestion added Website/brand - Bulgarian
Логотипът би трябвало да се ползва като винаги се спазват следните:
a year ago None Suggestion added Website/brand - Bulgarian
Не разтегляйте, изкривявайте, обръщайте, или променяйте по какъвто и да е друг начин логата.
a year ago None Suggestion added Website/brand - Bulgarian
И двете би следвало да се използват като се има предвид следното:
a year ago None Suggestion added Website/brand - Bulgarian
Бранд
a year ago None Suggestion added Website/brand - Bulgarian
elementary логотип
a year ago None Suggestion added Website/brand - Bulgarian
Логотип
a year ago None Suggestion added Website/brand - Bulgarian
Марките винаги трябва да са монохроматични - обикновено бели върху тъмен фон, или черни ако са върху светъл.
a year ago None Suggestion added Website/brand - Bulgarian
Не използвайте марките върху претрупана среда; едноцветен фон върши най-добра работа.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 110 830 5344
Translated 13.6% 15 51 372
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Activity in last 30 days

Activity in last year