Translation status

Strings110
100.0% Translate
Words830
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% Translate
docs-translation-guide 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
press 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
code-of-conduct 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
team 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
support 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% Translate
open-source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 5.6% 1.1% Translate
410 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-installation 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% Translate
thank-you 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate
store-index 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository https://github.com/elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Update OEM.php to reflect move from Medium (#2310) c7ba47d92
Seth authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/brand.json
Translation file _lang/mr/brand.json
When User Action Detail Object
11 months ago None Resource update Website/brand - Marathi
11 months ago josprachi Committed changes Website/brand - Marathi
11 months ago josprachi Translation completed Website/brand - Marathi
11 months ago josprachi New translation Website/brand - Marathi
एलिमेंटरी ब्रँड अद्वितीय आहे: तांत्रिकदृष्ट्या तो एलिमेंटरी उत्पादनांच्या विकासाचे मार्गदर्शन आणि समर्थन देणाऱ्या एलिमेंटरी, Inc, कंपनीचा आहे. तथापि, आमच्याकडे एक चांगला समुदाय आहे आणि कायदेशीर आवश्यकता आणि तांत्रिक बाबींसह अधिक समर्पक होऊ इच्छित नाही.म्हणून, एलिमेंटरी ब्रँड कसे वापरावे आणि कसे ते समजून घेणे सोपे व्हावे यासाठी आम्ही काही मार्गदर्शक तत्त्वे लिहून ठेवली आहेत.
11 months ago josprachi New translation Website/brand - Marathi
"elementary" हा शब्द elementary, Inc. चा ट्रेडमार्क असल्याचे दर्शवितो आणि वाक्ये प्रारंभ करताना देखील elementary नेहमी लोअर -केस असतो. हे एलिमेंटरी उत्पादनांच्या विशिष्ट उत्पादनाचा संदर्भ घेण्यासाठी उत्पादन नावांसह (म्हणजे "elementary OS") देखील वापरले जाते.
12 months ago None Committed changes Website/brand - Marathi
12 months ago josprachi New translation Website/brand - Marathi
केवळ elementary, Inc किंवा त्याचे उत्पादन (म्हणजे एलिमेंटरी ओएस) चा संदर्भ घेण्यासाठी एलिमेंटरी नाव किंवा चिन्ह वापरा.
a year ago btkostner Resource update Website/brand - Marathi
a year ago None Committed changes Website/brand - Marathi
a year ago josprachi Translation changed Website/brand - Marathi
एलिमेंटरी लोगोटाइप
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 110 830 5344
Translated 100.0% 110 830 5344
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 8, 2019, 6:13 a.m.
Last author Prachi Joshi

Activity in last 30 days

Activity in last year