Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar jeremypw User avatar btkostner User avatar bagjunggyu User avatar ryonakano User avatar tintou User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Index: Remove Slingshot section (#2744) 3980727
Cassidy James Blaede authored 2 hours ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/brand.json
Translation file _lang/nb/brand.json
User avatar None

New strings to translate

Website / brandNorwegian Bokmål (nb)

New strings to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Website / brandNorwegian Bokmål (nb)

Resource update a month ago
We do not authorize our branding (including our name or brand marks) to be used on third-party merchandise without explicit written approval.
Vi tillater ikke vår merking (inkludert vårt navn og varemerker) bruk på tredjepartsting, uten ettertrykkelig og skriftlig godkjenning.
4 months ago
User avatar kingu

Translation changed

Website / brandNorwegian Bokmål (nb)

For more information about OEMs and hardware distributors, see our <a href="oem">information for OEMs</a>.
For mer info om OEM-er og maskinvaredistributører, sjekk vår <a href="oem">informasjon for OEM-er</a>.
4 months ago
For more information about OEMs and hardware distributors, see our <a href="oem">information for OEMs</a>.
For
4 months ago
Remove or replace the packages <code>plymouth-theme-elementary</code> and <code>plymouth-theme-elementary-text</code>.
Fjern eller erstatt pakkene <code>plymouth-theme-elementary</code> og <code>plymouth-theme-elementary-text</code>.
4 months ago
If you’re unable or unwilling to follow the elementary, Inc. trademark redistribution terms, removing our trademarks from the OS is simple and straightforward:
Hvis du er ute av stand eller ikke ønsker å følge redistribusjonsvilkårene for elementary, Inc.-varemerket, er det å fjerne dem fra OS-et enkelt og greit:
4 months ago
User avatar kingu

Translation changed

Website / brandNorwegian Bokmål (nb)

Drivers and hardware enablement are of course acceptable. We understand that distributor branding (i.e. default wallpapers) can be important for distributors, so these modifications will typically be approved. If in doubt, email <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> for clarification or direction.
Drivere og maskinvare-funksjonalitet er selvfølgelig akseptabelt. Vi forstår at distribusjonsmerking (f.eks. forvalgte skjermbilder) kan være viktig for distributører, så disse endringene vil typisk godkjennes. Hvis du er i tvil, send e-post til <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> for rettledning og anvisning.
4 months ago
User avatar kingu

Translation changed

Website / brandNorwegian Bokmål (nb)

Drivers and hardware enablement are of course acceptable. We understand that distributor branding (i.e. default wallpapers) can be important for distributors, so these modifications will typically be approved. If in doubt, email <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> for clarification or direction.
Drivere og maskinvare-funksjonalitet er selvfølgelig akseptabelt. Vi forstår at distribusjonsmerking (f.eks. forvalgte skjermbilder) kan være viktig for distributører, så disse endringene vil typisk godkjennes. Hvis du er i tvil, send e-post til <a href="mailto:[email protected]">brand@elementary.io
4 months ago
User avatar kingu

Translation changed

Website / brandNorwegian Bokmål (nb)

Drivers and hardware enablement are of course acceptable. We understand that distributor branding (i.e. default wallpapers) can be important for distributors, so these modifications will typically be approved. If in doubt, email <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> for clarification or direction.
Drivere og maskinvare-funksjonalitet er selvfølgelig akseptabelt. Vi forstår at distribusjonsmerking (f.eks. forvalgte skjermbilder) kan være viktig for distributører, så disse endringene vil typisk godkjennes. Hvis du er i tvil, send e-post til <a href="mailto:[email protected]">brandel
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 126 889 5,814
Translated 92% 117 715 4,689
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 1 8 118

Last activity

Last change Jan. 20, 2021, 5:07 p.m.
Last author Allan Nordhøy

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity