Translation status

Strings110
100.0% Translate
Words830
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 95.5% 87.0% 4.5% 4.5% 0.0% 0.9% Translate
docs-translation-guide 95.5% 94.3% 4.5% 4.5% 0.0% 0.0% Translate
press 87.0% 96.2% 13.0% 13.0% 0.0% 0.0% Translate
code-of-conduct 95.5% 93.7% 4.5% 4.5% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacy 75.9% 65.1% 24.1% 24.1% 0.0% 0.0% Translate
team 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
support 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% Translate
open-source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.1% 2.2% Translate
410 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-installation 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% Translate
thank-you 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate
store-index 85.0% 67.4% 15.0% 15.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 15.7% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository https://github.com/elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Update OEM.php to reflect move from Medium (#2310) c7ba47d92
Seth authored 8 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/brand.json
Translation file _lang/nb/brand.json
When User Action Detail Object
a year ago None Resource update Website/brand - Norwegian Bokmål (nb)
a year ago kingu Committed changes Website/brand - Norwegian Bokmål (nb)
a year ago kingu Translation completed Website/brand - Norwegian Bokmål (nb)
a year ago kingu New translation Website/brand - Norwegian Bokmål (nb)
Kun bruk elementary-navnet eller dets varemerker til å referere til elementary, Inc. eller dets produkter (f.eks. elementary OS).
a year ago kingu New translation Website/brand - Norwegian Bokmål (nb)
Ordet "elementary" henspeiler varemerket tilhørende elementary, Inc. elementary skrives alltid med små bokstaver, selv når det innleder setninger, som denne. Det brukes også sammen med produktnavn (f.eks. "elementary OS") for å vise til et gitt elementary-produkt.
a year ago kingu New translation Website/brand - Norwegian Bokmål (nb)
Varemerket til elementary er unikt: Teknisk sett tilhører det elementary, Inc. selskapet som leder og støtter utviklingen av elementary-produkter. Vi har et flott fellesskap, og ønsker ikke å vøre overbærende med juridiske krav og tekniske aspekter. Som sådan har vi skrevet noen retningslinjer for å gjøre det enklere å forstå når og hvordan det skal brukes.
a year ago btkostner Resource update Website/brand - Norwegian Bokmål (nb)
a year ago None Committed changes Website/brand - Norwegian Bokmål (nb)
a year ago None Resource update Website/brand - Norwegian Bokmål (nb)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 110 830 5344
Translated 100.0% 110 830 5344
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 18, 2019, 4:44 p.m.
Last author Allan Nordhøy

Activity in last 30 days

Activity in last year