Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar jeremypw User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar tintou User avatar bagjunggyu User avatar ryonakano User avatar btkostner User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Bump glob from 7.2.0 to 8.0.3 (#3015) fe7b9fb6
dependabot[bot] authored 3 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/brand.json
Translation file _lang/nb/brand.json
User avatar None

Resource update

Website / brandNorwegian Bokmål (nb)

Resource update a month ago
User avatar kingu

Translation changed

Website / brandNorwegian Bokmål (nb)

Remove or replace the packages <code>plymouth-theme-elementary</code> and <code>plymouth-theme-elementary-text</code>.
Fjern eller erstatt pakkene <code>plymouth-theme-elementary</code> og <code>plymouth-theme-elementary-text</code>.
9 months ago
Do not attempt to recreate the logotype by writing “elementary” in a specific font; always use the provided graphic.
Aldri forsøk å gjenskape logotypen ved å skrive «elementary» i en gitt skrifttype; bruk alltid angitt grafikk.
10 months ago
User avatar kingu

Translation changed

Website / brandNorwegian Bokmål (nb)

elementary, Inc. claims two marks: the <strong>“e” logomark</strong> and the <strong>“elementary” logotype</strong>. Both are considered trademarks and represent elementary, Inc.
elementary, Inc. gjør krav på to varemerker: <strong>«e»-logomerket</strong> og <strong>«elementary»-logotypen</strong>. Begge er varemerker og representerer elementary, Inc.
10 months ago
User avatar kingu

Translation changed

Website / brandNorwegian Bokmål (nb)

elementary, Inc. claims two marks: the <strong>“e” logomark</strong> and the <strong>“elementary” logotype</strong>. Both are considered trademarks and represent elementary, Inc.
elementary, Inc. gjør krav på to varemerker: <strong>«e»-logomerket</strong> og <strong>«elementary»-logotypen
10 months ago
User avatar kingu

Translation changed

Website / brandNorwegian Bokmål (nb)

elementary, Inc. claims two marks: the <strong>“e” logomark</strong> and the <strong>“elementary” logotype</strong>. Both are considered trademarks and represent elementary, Inc.
elementary, Inc. gjør krav på to varemerker: <strong>«e»-logomerket</strong> og
10 months ago
User avatar kingu

Translation changed

Website / brandNorwegian Bokmål (nb)

elementary, Inc. claims two marks: the <strong>“e” logomark</strong> and the <strong>“elementary” logotype</strong>. Both are considered trademarks and represent elementary, Inc.
elementary, Inc. gjør krav på to varemerker: <strong>«e»-logomerket
10 months ago
elementary, Inc. claims two marks: the <strong>“e” logomark</strong> and the <strong>“elementary” logotype</strong>. Both are considered trademarks and represent elementary, Inc.
elementary, Inc. gjør krav på to varemerker:
10 months ago
The marks should be monochromatic; e.g. white on a dark background or black on a light background.
Merkene skal være monokromatiske; f.eks. hvitt på svart bakgrunn, eller svart på lys bakgrunn.
10 months ago
The “e” logomark is to be used to refer to elementary, Inc., especially when a square ratio is required. It should be used at larger sizes and when alongside similarly-weighted logos. The thinner, alternate logomark may be used in smaller contexts or when the default logomark feels too heavy.
«e»-logomerket brukes for å vise til elementary, Inc. spesielt når et kvadratisk forhold er påkrevd. Det skal brukes for større størrelser, og når det brukes ved siden av lignende logoer. Det tynnere, alternative logomerket kan brukes i mindre kontekster, eller når forvalgt logomerke føles for tungt.
10 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 126 889 5,814
Translated 99% 125 886 5,785
Needs editing 0% 1 3 29
Failing checks 0% 1 3 29

Last activity

Last change Aug. 17, 2021, 7:08 a.m.
Last author Allan Nordhøy

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity