Translation status

Strings6
33.3% Translate
Words111
6.3%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
index
13.4% 5.4% 0.0% 0.0% 17.9% 0.9% Translate
brand
1.8% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics
5.3% 0.8% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% Translate
get-involved
7.8% 1.9% 0.0% 0.0% 23.5% 0.0% Translate
open-source
7.9% 2.4% 0.0% 1.1% 3.4% 1.1% Translate
support
68.4% 83.3% 0.0% 5.3% 15.8% 5.3% Translate
team
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% Translate
privacy
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
code-of-conduct
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-index
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
press
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
thank-you
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
layout
100.0% 100.0% 0.0% 42.9% 42.9% 7.1% Translate
docs-installation
3.1% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-translation-guide
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403
75.0% 81.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
404
75.0% 84.4% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
410
50.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
When User Action Detail Object
4 months ago Miroslav Božić Suggestion added Website/capnet-assist - Macedonian
Поврзани сте! ⋅ elementary
4 months ago Miroslav Božić Suggestion added Website/capnet-assist - Macedonian
Некои мрежи ќе се појават како отворени во прв поглед, прикажувајќи го овој прозорец, но потоа ќе воспостават поврзаност. Во тие случаи, ќе ја видите оваа порака и може слободно да го затворите прозорецот.
4 months ago Miroslav Božić Suggestion added Website/capnet-assist - Macedonian
elementary OS автоматски ја проверува Вашата поврзаност со интернетот кога се поврзувате со нова WiFi мрежа. Доколку се утврдува дека не постои поврзаност со интернетот (н. пр. кога се поврзувате на отворена мрежа во некој кафич или друго јавно место), се појавува овој прозорец и се прикажува страната за најава.
4 months ago Miroslav Božić Suggestion added Website/capnet-assist - Macedonian
Изгледа дека Вашата поврзаност со интернетот е добра. Можете слободно да го затворите прозорецот и да продолжете со користењето на Вашиот уред.
8 months ago None Resource update Website/capnet-assist - Macedonian
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 6 111
Translated 33.3% 2 7
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change None
Last author None

Activity in last 30 days

Activity in last year