Translation status

Strings6
33.3% Translate
Words111
6.3%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 13.4% 5.4% 0.0% 0.9% 17.9% 0.9% Translate
docs-translation-guide 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
press 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
code-of-conduct 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacy 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
team 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% Translate
support 68.4% 83.3% 0.0% 5.3% 15.8% 5.3% Translate
open-source 7.9% 2.4% 0.0% 1.1% 3.4% 1.1% Translate
410 50.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
404 75.0% 84.4% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
403 75.0% 81.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
docs-installation 3.1% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 35.7% 42.9% 7.1% Translate
thank-you 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 5.3% 0.8% 0.0% 1.3% 0.0% 1.3% Translate
store-index 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 7.8% 1.9% 0.0% 0.0% 23.5% 0.0% Translate
brand 1.8% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Repository https://github.com/elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Add selection style to CSS 14f4f9f93
Bobbay authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/capnet-assist.json
Translation file _lang/mk/capnet-assist.json
When User Action Detail Object
a year ago miroslavbozhich Suggestion added Website/capnet-assist - Macedonian
Поврзани сте! ⋅ elementary
a year ago miroslavbozhich Suggestion added Website/capnet-assist - Macedonian
Некои мрежи ќе се појават како отворени во прв поглед, прикажувајќи го овој прозорец, но потоа ќе воспостават поврзаност. Во тие случаи, ќе ја видите оваа порака и може слободно да го затворите прозорецот.
a year ago miroslavbozhich Suggestion added Website/capnet-assist - Macedonian
elementary OS автоматски ја проверува Вашата поврзаност со интернетот кога се поврзувате со нова WiFi мрежа. Доколку се утврдува дека не постои поврзаност со интернетот (н. пр. кога се поврзувате на отворена мрежа во некој кафич или друго јавно место), се појавува овој прозорец и се прикажува страната за најава.
a year ago miroslavbozhich Suggestion added Website/capnet-assist - Macedonian
Изгледа дека Вашата поврзаност со интернетот е добра. Можете слободно да го затворите прозорецот и да продолжете со користењето на Вашиот уред.
a year ago None Resource update Website/capnet-assist - Macedonian
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 6 111 673
Translated 33.3% 2 7 46
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Activity in last 30 days

Activity in last year