Translation status

Strings6
100.0% Translate
Words111
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 69.6% 46.7% 0.0% 1.8% 63.4% 0.9% Translate
docs-translation-guide 81.8% 51.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
press 26.1% 6.1% 0.0% 4.3% 13.0% 0.0% Translate
code-of-conduct 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 50.0% 56.2% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
privacy 44.8% 6.1% 0.0% 6.9% 3.4% 0.0% Translate
team 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 42.9% 0.0% Translate
support 100.0% 100.0% 0.0% 5.3% 0.0% 5.3% Translate
open-source 100.0% 100.0% 0.0% 33.7% 1.1% 1.1% Translate
410 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
docs-installation 100.0% 100.0% 0.0% 6.2% 15.4% 0.0% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 7.1% 7.1% Translate
thank-you 75.0% 28.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 98.7% 97.4% 0.0% 0.0% 1.3% 1.3% Translate
store-index 15.0% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 98.0% 98.3% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% Translate
brand 97.3% 85.3% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Repository https://github.com/elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Update OEM.php to reflect move from Medium (#2310) c7ba47d92
Seth authored 8 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/capnet-assist.json
Translation file _lang/pl/capnet-assist.json
When User Action Detail Object
a year ago deleted-917 Suggestion added Website/capnet-assist - Polish
Udało się połączyć! ⋅ elementary
a year ago deleted-917 Suggestion added Website/capnet-assist - Polish
Udało się połaczyć!
a year ago None Resource update Website/capnet-assist - Polish
a year ago None Committed changes Website/capnet-assist - Polish
a year ago strebski Translation changed Website/capnet-assist - Polish
Jesteś podłączona/y! ⋅ elementary
a year ago strebski Translation changed Website/capnet-assist - Polish
elementary OS automatycznie sprawdza Twoje połączenie internetowe kiegdy łączysz się do nowej sieci WiFi. Jeżeli wykryje problemy z dostępem do iInternetu (np. łączenie z sieciami wymagającymi logowania, jak na lotnisku lub w innych miejscach publicznych) to okno wyświetli stronę logowania.
a year ago strebski Translation changed Website/capnet-assist - Polish
Wygląda na to, że Twoje połączenie internetowe działa prawidłowo. Możesz spokojnie zamknąć to okienko orazno i kontynuować pracę.
a year ago None Resource update Website/capnet-assist - Polish
2 years ago None Resource update Website/capnet-assist - Polish
2 years ago None Resource update Website/capnet-assist - Polish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 6 111 673
Translated 100.0% 6 111 673
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change July 12, 2018, 5:40 p.m.
Last author Piotr Strebski

Activity in last 30 days

Activity in last year