Translation status

Strings22
100.0% Translate
Words826
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 62.8% 61.1% 0.0% 2.1% 0.0% 0.7% Translate
docs-translation-guide 95.5% 89.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
press 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacy 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% Translate
team 87.5% 97.1% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
support 84.2% 48.7% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% Translate
open-source 97.6% 80.9% 0.0% 2.4% 0.0% 1.2% Translate
410 60.0% 14.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-installation 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 7.1% 0.0% 7.1% Translate
thank-you 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-index 1.7% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 45.9% 37.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
brand 71.8% 34.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Chinese) f7336d92f
colindemian authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/code-of-conduct.json
Translation file _lang/bs/code-of-conduct.json
When User Action Detail Object
5 months ago lewisgoddard Resource update Website/code-of-conduct - Bosnian
2 years ago None Resource update Website/code-of-conduct - Bosnian
2 years ago mujanovic Committed changes Website/code-of-conduct - Bosnian
2 years ago mujanovic Translation completed Website/code-of-conduct - Bosnian
2 years ago mujanovic New translation Website/code-of-conduct - Bosnian
Pravila ponašanja ⋅ elementary
2 years ago mujanovic New translation Website/code-of-conduct - Bosnian
<em>elementary Pravila ponašanja su izdana pod licencom <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" target="_blank" rel="noopener">Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0</a>. Određeni aspekti su inspirirani <a href="http://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/conduct" target="_blank" rel="noopener">Ubuntu Kodeksom ponašanja</a>.</em>
2 years ago mujanovic New translation Website/code-of-conduct - Bosnian
Ako odaberete da ne pratite ova pravila ponašanja ili na drugi način unosite poremećaje u zajednici, zadržavamo pravo da učinimo sljedeće: izmijenimo ili uklonimo sadržaj koji ste objavili; deaktiviramo ili zabranimo Vaš račun na stranicama treće strane; deaktiviramo Vaš račun na Slacku; na druge načine spriječimo Vas da stupate u kontakt sa zajednicom.
2 years ago mujanovic New translation Website/code-of-conduct - Bosnian
Životni prioriteti, interesi i strasti se mijenjaju. Ako ste uključeni u projekt povezan s elementaryjem, ali smatrate da se morate odaljiti od njega, učinite to tako da prouzrokuje što manje disrupcija. Kada radimo zajedno, naš rad i ideje nisu više samo naše, već pripadaju cijeloj elementary zajednici. Obavijestite druge članove tima da kanite odstupiti i ako je to moguće, pomozite da se pronađe neko ko bi mogao nastaviti Vaš rad. U najmanju ruku, osigurajte da Vaš rad može biti nastavljen tamo gdje ste prestali.
2 years ago mujanovic Translation changed Website/code-of-conduct - Bosnian
4. Budite obzirni prilikom napuštanja zajednicVI Obzirno ustupanje
2 years ago mujanovic Translation changed Website/code-of-conduct - Bosnian
Isto tako, uvijek stremite ka profesionalnom, tačnom i obzirnom kada razgovarate sa drugim projektima, firmama i ljudima ili kada ih spominjete. Zapamtite da Vaše riječi i djela mogu biti shvaćeni kao riječi i djela šire elementary zajednice. Iako konstruktivna kritika može biti od pomoći, uvijek joj pristupite s pozitivne strane i nikad ne tumačite pogrešno niti klevetajte. Ako niste sigurni, pogriješite tako što ćete izostaviti.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 826 5402
Translated 100.0% 22 826 5402
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 5, 2018, 12:56 a.m.
Last author Elvis Mujanović

Activity in last 30 days

Activity in last year