Translation status

Strings22
100.0% Translate
Words826
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 99.1% 99.9% 0.0% 0.9% 0.0% 0.9% Translate
docs-translation-guide 95.5% 89.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
press 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacy 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% Translate
team 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
support 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% Translate
open-source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% Translate
410 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-installation 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% Translate
thank-you 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 98.7% 97.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-index 2.5% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 94.1% 97.7% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
brand 97.3% 85.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Project Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository https://github.com/elementary/website.git
Repository branch master 7cf2d9710, 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/code-of-conduct.json
Translation file _lang/bs/code-of-conduct.json
When User Action Detail Object
11 months ago none Resource update Website/code-of-conduct - Bosnian
11 months ago mujanovic Committed changes Website/code-of-conduct - Bosnian
11 months ago mujanovic Translation completed Website/code-of-conduct - Bosnian
11 months ago mujanovic New translation Website/code-of-conduct - Bosnian
Pravila ponašanja ⋅ elementary
11 months ago mujanovic New translation Website/code-of-conduct - Bosnian
<em>elementary Pravila ponašanja su izdana pod licencom <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" target="_blank" rel="noopener">Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0</a>. Određeni aspekti su inspirirani <a href="http://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/conduct" target="_blank" rel="noopener">Ubuntu Kodeksom ponašanja</a>.</em>
11 months ago mujanovic New translation Website/code-of-conduct - Bosnian
Ako odaberete da ne pratite ova pravila ponašanja ili na drugi način unosite poremećaje u zajednici, zadržavamo pravo da učinimo sljedeće: izmijenimo ili uklonimo sadržaj koji ste objavili; deaktiviramo ili zabranimo Vaš račun na stranicama treće strane; deaktiviramo Vaš račun na Slacku; na druge načine spriječimo Vas da stupate u kontakt sa zajednicom.
11 months ago mujanovic New translation Website/code-of-conduct - Bosnian
Životni prioriteti, interesi i strasti se mijenjaju. Ako ste uključeni u projekt povezan s elementaryjem, ali smatrate da se morate odaljiti od njega, učinite to tako da prouzrokuje što manje disrupcija. Kada radimo zajedno, naš rad i ideje nisu više samo naše, već pripadaju cijeloj elementary zajednici. Obavijestite druge članove tima da kanite odstupiti i ako je to moguće, pomozite da se pronađe neko ko bi mogao nastaviti Vaš rad. U najmanju ruku, osigurajte da Vaš rad može biti nastavljen tamo gdje ste prestali.
11 months ago mujanovic Translation changed Website/code-of-conduct - Bosnian
4. Budite obzirni prilikom napuštanja zajednicVI Obzirno ustupanje
11 months ago mujanovic Translation changed Website/code-of-conduct - Bosnian
Isto tako, uvijek stremite ka profesionalnom, tačnom i obzirnom kada razgovarate sa drugim projektima, firmama i ljudima ili kada ih spominjete. Zapamtite da Vaše riječi i djela mogu biti shvaćeni kao riječi i djela šire elementary zajednice. Iako konstruktivna kritika može biti od pomoći, uvijek joj pristupite s pozitivne strane i nikad ne tumačite pogrešno niti klevetajte. Ako niste sigurni, pogriješite tako što ćete izostaviti.
11 months ago mujanovic Translation changed Website/code-of-conduct - Bosnian
Isto tako, uvijek stremite ka profesionalnom, tačnom i obzirnom kada razgovrate sa drugim projektima, firmama i ljudima ili kada ih spominjete. Zapamtite da Vaše riječi i djela mogu biti shvaćeni kao riječi i djela šire elementary zajednice. Iako konstruktivna kritika može biti od pomoći, uvijek joj pristupite s pozitivne strane i nikad ne tumačite pogrešno niti klevetajte. Ako niste sigurni, pogriješite tako što ćete izostaviti.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 22 826
Translated 100.0% 22 826
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Nov. 5, 2018, 12:56 a.m.
Last author Elvis Mujanović

Activity in last 30 days

Activity in last year