Translation status

94 Strings 100% Translate
1,512 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
docs-installation This component is linked to the Website/index repository. MIT
oem This component is linked to the Website/index repository. MIT
index MIT 12 1
press This component is linked to the Website/index repository. MIT
code-of-conduct This component is linked to the Website/index repository. MIT 1
team This component is linked to the Website/index repository. MIT 1
capnet-assist This component is linked to the Website/index repository. MIT
layout This component is linked to the Website/index repository. MIT
thank-you This component is linked to the Website/index repository. MIT
brand This component is linked to the Website/index repository. MIT

Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar bagjunggyu User avatar cassidyjames User avatar jeremypw User avatar ryonakano User avatar btkostner User avatar png2378 User avatar RBM-GITHUB User avatar tintou User avatar janghe11
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Chinese (Simplified)) 556db6a0
User avatar HarryYu31 authored 4 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/docs/learning-the-basics.json
Translation file _lang/sk/docs/learning-the-basics.json
Shortcuts
Skratky
4 months ago
Keyboard
Klávesnica
4 months ago
4 months ago
menu in the shortcuts overlay or in
menu v okne zoznamu skratiek alebo v
4 months ago
Desktop keyboard shorcuts can be customized from the
Klávesové skratky v pracovnom prostredí si môžete prispôsobiť z
4 months ago
To view an overlay of desktop keyboard shortcuts, press the <kbd title="Super, or the Windows or Command key">&#8984;</kbd> key.
Pre zobrazenie zoznamu najdôležitejších klávesových skratiek systému stlačte kláves <kbd title="Super, or the Windows or Command key">&#8984;</kbd>.
4 months ago
Keyboard shortcuts in elementary OS are generally exposed contextually in tooltips when hovering or context menus when secondary-clicking.
Klávesové skratky v elementary OS sú všeobecne zobrazované podľa kontextu v textových nápovedách, keď kurzorom nadídete na kontextové menu, alebo keď kliknete sekundárnym tlačidlom myši.
4 months ago
Keyboard Shortcuts
Klávesové skratky
4 months ago
Keep in mind that System Settings only deals with system-wide settings and user preferences for elementary OS. If an app offers settings or preferences, they will be exposed within the app itself.
Nezabudnite, že Nastavenia systému sa týkajú iba nastavení pre celý systém a predvolieb používateľov v rámci elementary OS. Pokiaľ aplikácia poskytuje nastavenia alebo predvoľby, budú dostupné vnútri samotnej aplikácie.
4 months ago
You can find specific settings by typing in the search bar at the top of the window.
Konkrétne nastavenie je možné nájsť písaním do lišty vyhľadávania v hornej časti okna.
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 94 1,512 10,111
Translated 100% 94 1,512 10,111
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 6, 2022, 7:26 p.m.
Last author JohnDumpling

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity