Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar bagjunggyu User avatar tintou User avatar jeremypw User avatar janghe11 User avatar ryonakano User avatar png2378 User avatar btkostner
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Norwegian Bokmål (nb)) 0b5a69f
User avatar kingu authored 23 hours ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/docs/learning-the-basics.json
Translation file _lang/sk/docs/learning-the-basics.json
Keep in mind that System Settings only deals with the global preferences for elementary OS. Although some apps may also have their own preferences, you will not find them here. Instead, look for them inside the app in question.
Pamätajte prosím, že nastavenia systému sa zaoberajú iba globálnymi nastaveniami elementary OS. Aj keď niektoré aplikácie môžu mať vlastné nastavenia, nenájdete ich tu. Namiesto toho ich hľadajte vrámci konkrétnych aplikácií.
2 weeks ago
App Settings
Nastavenia aplikácií
2 weeks ago
You can quickly find settings you are looking for by typing keywords in the search bar at the top of the window. The contents of the System Settings window will filter down to match your search.
Konkrétne nastavenia môžete nájsť rýchlo pomocou kľúčových slov vo vyhľadávacom paneli v hornej časti okna. Obsah okna nastavení systému sa zúži na výsledky zodpovedajúce vášmu hľadaniu.
2 weeks ago
Search
Prehľadávanie
2 weeks ago
elementary OS comes with the "System Settings" app that helps you manage settings and preferences for your device. System Settings gives you the ability to adjust things like keyboard shortcuts, display resolution, your wallpaper, and more.
elementary OS obsahuje aplikáciu "Nastavenia systému", ktorá vám pomôže spravovať nastavenia vášho zariadenia. Nastavenia systému vám poskytujú možnosť nastaviť veci ako napríklad klávesové skratky, rozlíšenie displeja, pozadie a podobne.
2 weeks ago
System Settings
Nastavenia systému
2 weeks ago
AppCenter includes updates for apps and the operating system itself under the <strong>Installed</strong> tab. Remember to install updates frequently to get the latest features, fixes, and security improvements. For more information related to security patches, read the <a href="https://usn.ubuntu.com/">Ubuntu security notices</a>.
AppCenter zahrňuje aj aktualizácie pre aplikácie a operačný systém samotný pod kartou <strong>Nainštalované</strong>. Nezabúdajte pravidelne inštalovať aktualizácie, aby ste získali aktuálne funkcie, opravy chýb a bezpečnostné vylepšenia. Pre viac informácií o bezpečnostných opravách si pozrite <a href="https://usn.ubuntu.com/">bezpečnostné upozornenia Ubuntu</a>.
2 weeks ago
Updating
Aktualizácia
2 weeks ago
<em>Note: Some software may not be available from AppCenter. As of elementary OS 5.1 Hera, you can also sideload Flatpak apps from third-party .flatpakref files.</em>
<em>Poznámka: Niektorý softvér nemusí byť dostupný v AppCenter. Od verzie elementary OS 5.1 Hera môžete inštalovať aj Flatpak aplikácie tretích strán mimo AppCenter pomocou .flatpakref súborov.</em>
2 weeks ago
<em>Note: Some software may not be available from AppCenter. As of elementary OS 5.1 Hera, you can also sideload Flatpak apps from third-party .flatpakref files.</em>
<em>Poznámka: Niektorý softvér nemusí byť dostupný v AppCenter. Od verzie elementary OS 5.1 Hera môžete inštalovať aj Flatpak aplikácie tretích strán mimo AppCenter pomocou .flatpakref súborov.
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 79 1,313 8,659
Translated 100% 79 1,313 8,659
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 2% 2 88 671

Last activity

Last change July 22, 2021, 3:58 p.m.
Last author Matej Niznik

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity