Translation status

Strings24
100.0% Translate
Words362
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
404
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
docs-learning-the-basics
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
403
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
code-of-conduct
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
index
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
brand
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
layout
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
410
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
get-involved
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
support
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
capnet-assist
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
privacy-policy
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
open-source
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
docs-installation
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be given.
  • Any authenticated users can contribute.
Repository https://github.com/elementary/website.git
Repository branch master 3366e30
Translation file _lang/ca/docs/translation-guide.json
When User Action Translation
8 months ago None Resource update Website/docs-translation-guide - Catalan
9 months ago None Committed changes Website/docs-translation-guide - Catalan
9 months ago David M Translation changed Website/docs-translation-guide - Catalan
El nostre lloc web també es tradueix amb el <a href="https://l10n.elementary.io/projects/website/">Weblate</a>. Per tal de proporcionar-hi traduccions, hauríeu de tenir un compte de <a href="https://l10n.elementary.io/accounts/register/">compte de Weblate</a>.
9 months ago David M New translation Website/docs-translation-guide - Catalan
El nostre lloc web també es tradueix amb el <a href="https://l10n.elementary.io/projects/website/">Weblate</a>. Per tal de proporcionar-hi traduccions, hauríeu de tenir un compte de <a href="https://l10n.elementary.io/accounts/register/">Weblate</a>.
9 months ago David M New translation Website/docs-translation-guide - Catalan
Si no voleu usar el Weblate o bé voleu fer molts canvis de cop, també podeu traduir fora de línia. Per fer-ho...:
9 months ago David M New translation Website/docs-translation-guide - Catalan
Un cop seleccionat el projecte, podeu proporcionar suggeriments per a cadenes que encara no s'hagin traduït o suggerir canvis per a cadenes traduïdes. Aquests suggeriments seran avaluats per un membre de l'equip de traducció i en triaran el més adequat. Per a més informació sobre el Weblate, podeu consultar-ne la <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.15/index.html">documentació</a>.
9 months ago David M New translation Website/docs-translation-guide - Catalan
Compte de Weblate
9 months ago David M New translation Website/docs-translation-guide - Catalan
Les aplicacions es tradueixen a través del Weblate: un sistema de gestió de traduccions basat en web... Per tal de proporcionar traduccions, hauríeu de fer el següent:
9 months ago None Resource update Website/docs-translation-guide - Catalan
11 months ago None Resource update Website/docs-translation-guide - Catalan
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words
Total 24 362
Translated 100.0% 24 362
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 6, 2017, 8:27 a.m.
Last author David M

Activity in last 30 days

Activity in last year