Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar RBM-GITHUB User avatar ryonakano User avatar jeremypw User avatar janghe11 User avatar btkostner User avatar bagjunggyu User avatar tintou User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Turkish) ae8397c
User avatar queeup authored 4 hours ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/docs/translation-guide.json
Translation file _lang/cs/docs/translation-guide.json
Go to a project you want to translate
Jít na projekt, který chcete překládat
2 months ago
Resource update 10 months ago
User avatar None

Resource update

Website / docs-translation-guideCzech

Resource update 11 months ago
Resource update 11 months ago
Committed changes 11 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / docs-translation-guideCzech

Click on "Files" and then select "Download translation as gettext PO"
Kliknout na "Soubory" a poté vybrat „Stáhnout překlad jako gettext PO“
11 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / docs-translation-guideCzech

When translating you may encounter a situation where you have to decide between several ways of saying the same thing. In these situations we refer to the Ubuntu <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide">general translator guide</a>, and for language specific issues, we follow Ubuntu's <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">team translation guidelines</a>. Following these guidelines ensures uniform translations, while also allowing anyone to contribute.
V průběhu překládání se můžete setkat se situaci, kdy je třeba se rozhodnout mezi vícero způsoby jak říci stejnou věc. V takových případech odkazujeme na Ubuntuse řídíme <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide">obecnou příručku překladatele</a> Ubuntu, a pro problematiku konkrétního jazyka, se řídíme Ubuntu <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">překladatelskou příručku</a> Ubuntu. Řízením se těmito příručkami je zajištěn jednotný překlad, do kterého může přispívat kdokoli.
11 months ago
User avatar None

Committed changes

Website / docs-translation-guideCzech

Committed changes 11 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / docs-translation-guideCzech

Start translating
Začněteít překládat
11 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / docs-translation-guideCzech

Once you've finished, use the &quot;Upload translation&quot; option in the &quot;Files&quot; menu on the same page you downloaded them from.
Jakmile máteAž budete mít hotovo, použijte volbu „Nahrát překlad“ v nabídce „Soubory“ na stejné stránce, ze které jste je stáhli.
11 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 349 2,491
Translated 100% 22 349 2,491
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 4% 1 8 37

Last activity

Last change May 27, 2020, 7:44 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity