Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar RBM-GITHUB User avatar jeremypw User avatar btkostner User avatar janghe11 User avatar bagjunggyu User avatar tintou User avatar png2378 User avatar ryonakano
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Russian) 73b9880
User avatar DartDeaDia authored 3 hours ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/docs/translation-guide.json
Translation file _lang/hu/docs/translation-guide.json
Resource update 8 months ago
User avatar None

New string to translate

Website / docs-translation-guideHungarian

New string to translate 10 months ago
User avatar None

Resource update

Website / docs-translation-guideHungarian

Resource update 10 months ago
User avatar None

Suggestion added

Website / docs-translation-guideHungarian

When translating you may encounter a situation where you have to decide between several ways of saying the same thing. In these situations we refer to the Ubuntu <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide">general translator guide</a>, and for language specific issues, we follow Ubuntu's <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">team translation guidelines</a>. Following these guidelines ensures uniform translations, while also allowing anyone to contribute.
Fordítás közben esetleg szembetalálkozhat olyan szituációval, amikor döntenie kel több hasonló jelentés közt. Ebben az esetben mi az Ubuntu <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide"> általános fordítói segédletét</a> vesszük alapul és nyelv-specifikus hibákra az Ubuntu <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">csapat fordítási útmutatóját</a>. Ezeket az útmutatókat követve biztosítják, az egységes fordítást, miközben bárkinek lehetővé teszik a közreműködést is.
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Website / docs-translation-guideHungarian

Once you’ve selected a project, you can provide suggestions for strings that have not yet been translated, or suggest changes to strings that have already been translated. These suggestions will be evaluated by a translation team member and they will choose the most appropriate one. For a more info on Weblate, you can refer to its <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.0.1/user/index.html">documentation</a>.
Amin kiválasztott egy projektet, javaslatokat tehet a szövegekre, amelyek nem még nincs fordítása, vagy változásokat javasolhat a már lefordított részekhez. Ezen javaslatokat a fordító csapat fogja kiértékelni és a legodaillőbbet választja ki. További információkat a Weblateről a <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.0.1/user/index.html">dokumentáció</a>-ban találhat.
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Website / docs-translation-guideHungarian

Our apps and website are translated through Weblate: A libre web-based translation management system. In order to submit translations, you should:
Az alkalmazásaink és a weboldalunk Weblaten keresztül van fordítva: Egy ingyenes web-alapú fordítás menedzselő rendszer. A fordítások benyújtásához a következőket kell tennie:
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Website / docs-translation-guideHungarian

Steps to Begin Translation
Kezdeti lépések a fordítás elkezdéséhez
a year ago
User avatar None

Resource update

Website / docs-translation-guideHungarian

Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

Website / docs-translation-guideHungarian

Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

Website / docs-translation-guideHungarian

Resource update 2 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 349 2,491
Translated 50% 11 96 600
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity