Translation status

Strings22
81.8% Translate
Words349
51.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 46.9% 28.2% 0.0% 2.1% 63.4% 0.7% Translate
press 21.7% 4.2% 0.0% 0.0% 13.0% 0.0% Translate
code-of-conduct 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 50.0% 56.2% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% Translate
privacy 38.5% 5.1% 0.0% 7.7% 3.8% 0.0% Translate
team 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 42.9% 0.0% Translate
support 100.0% 100.0% 0.0% 5.3% 5.3% 5.3% Translate
open-source 100.0% 100.0% 0.0% 34.8% 3.4% 1.1% Translate
410 60.0% 14.1% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
docs-installation 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.8% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 33.3% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 7.1% 7.1% Translate
thank-you 75.0% 28.9% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% Translate
store-index 11.3% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 47.5% 38.1% 0.0% 1.6% 52.5% 0.0% Translate
brand 72.6% 37.3% 0.0% 0.0% 27.4% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Remove BountySource badge (#2498) d093744f5
lewisgoddard authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/docs/translation-guide.json
Translation file _lang/pl/docs/translation-guide.json
When User Action Detail Object
a month ago lewisgoddard Resource update Website/docs-translation-guide - Polish
3 months ago None New string to translate Website/docs-translation-guide - Polish
3 months ago None Resource update Website/docs-translation-guide - Polish
a year ago None Resource update Website/docs-translation-guide - Polish
a year ago btkostner Resource update Website/docs-translation-guide - Polish
a year ago None Committed changes Website/docs-translation-guide - Polish
a year ago strebski New translation Website/docs-translation-guide - Polish
Nie będziemy obsługiwać tłumaczenia następujących stron:
a year ago strebski New translation Website/docs-translation-guide - Polish
Dodatkowe informacje
a year ago strebski New translation Website/docs-translation-guide - Polish
Wybierz swój ulubiony edytor tekstu, kodu lub plików PO (np. <a href="https://poedit.net/">Poedit</a>)
a year ago strebski Translation changed Website/docs-translation-guide - Polish
Nasze aplikacjeprogramy i strona internetowa tłumaczone poprzez platformę Weblate: darmowy oparty na sieci system translacyjnywolny system tłumaczeniowy oparty o sieć. Aby zgłosić swoje tłumaczenie powinieneś:
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 349 2491
Translated 81.8% 18 178 1150
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 18, 2018, 5:41 p.m.
Last author Piotr Strebski

Activity in last 30 days

Activity in last year