Translation status

Strings22
63.6% Translate
Words349
39.3%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 54.5% 28.7% 0.0% 1.8% 19.6% 0.9% Translate
press 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7% 0.0% Translate
code-of-conduct 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 75.0% 81.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacy 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
team 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
support 89.5% 94.4% 0.0% 5.3% 10.5% 5.3% Translate
open-source 97.8% 99.4% 0.0% 2.2% 2.2% 1.1% Translate
410 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-installation 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% Translate
thank-you 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 98.7% 97.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate
store-index 12.5% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 94.1% 93.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
brand 97.3% 85.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository https://github.com/elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Update OEM.php to reflect move from Medium (#2310) c7ba47d92
Seth authored 8 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/docs/translation-guide.json
Translation file _lang/sv/docs/translation-guide.json
When User Action Detail Object
a year ago None Resource update Website/docs-translation-guide - Swedish
a year ago None Resource update Website/docs-translation-guide - Swedish
a year ago None Committed changes Website/docs-translation-guide - Swedish
a year ago frbo Translation changed Website/docs-translation-guide - Swedish
Weblate -konto
a year ago frbo Committed changes Website/docs-translation-guide - Swedish
a year ago frbo Translation completed Website/docs-translation-guide - Swedish
a year ago frbo New translation Website/docs-translation-guide - Swedish
Klicka på "Filer" och välj "Ladda ned översättning som gettext PO"
a year ago frbo New translation Website/docs-translation-guide - Swedish
Om du inte vill översätta via Weblate, eller om du vill göra många ändringar samtidigt, kan du även översätta offline. För att göra det:
a year ago frbo New translation Website/docs-translation-guide - Swedish
Steg för att påbörja översättning
a year ago None Resource update Website/docs-translation-guide - Swedish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 349 2606
Translated 63.6% 14 137 843
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 19, 2018, 6:24 p.m.
Last author Fredrik B

Activity in last 30 days

Activity in last year