Translation status

Strings22
0.0% Translate
Words349
0.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 1.4% 0.7% Translate
press 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
code-of-conduct 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% Translate
store-cart 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% Translate
privacy 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.8% 0.0% Translate
team 12.5% 1.9% 0.0% 12.5% 87.5% 0.0% Translate
support 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% Translate
open-source 1.2% 1.0% 0.0% 1.2% 2.4% 1.2% Translate
410 60.0% 14.1% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-installation 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 42.9% 21.4% 7.1% Translate
thank-you 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% Translate
store-index 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 1.6% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
brand 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 20.2% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Romanian) ee854f917
silviankov authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/docs/translation-guide.json
Translation file _lang/tl/docs/translation-guide.json
When User Action Detail Object
11 days ago Norecki Suggestion added Website/docs-translation-guide - Tagalog
Hindi namin susuportahan ang pagsasalin ng mga sumusunod na pahina:
11 days ago Norecki Suggestion added Website/docs-translation-guide - Tagalog
Karagdagang Impormasyon
11 days ago Norecki Suggestion added Website/docs-translation-guide - Tagalog
Pagtapos magsalin, gamitin ang "Upload translation" option sa "Files" menu sa parehong page kung saan mo ito nadownload.
11 days ago Norecki Suggestion added Website/docs-translation-guide - Tagalog
Simula nang magsalin
11 days ago Norecki Suggestion added Website/docs-translation-guide - Tagalog
Piliin ang gusto mong text-, code-, o PO-editor (hal. <a href="https://poedit.net/">Poedit</a>)
11 days ago Norecki Suggestion added Website/docs-translation-guide - Tagalog
Pindutin ang &quot;Files&quot; at piliin ang &quot;Download translation as gettext PO&quot;
11 days ago Norecki Suggestion added Website/docs-translation-guide - Tagalog
Pumili ng wika
11 days ago Norecki Suggestion added Website/docs-translation-guide - Tagalog
Pumunta sa proyektong gusto mong isalin
11 days ago Norecki Suggestion added Website/docs-translation-guide - Tagalog
Kung ayaw mo namang magsalin gamit ang Weblate, o gusto mo namang gumawa ng maraming pagbabago nang sabay-sabay, maaari ka ring magsalin offline. Upang magawa ito:
11 days ago Norecki Suggestion added Website/docs-translation-guide - Tagalog
Habang nagsasalin, maaari kang makatagpo ng sitwasyon kung saan kailangan mong magdesisyon sa pagitan ng iba't ibang paraan ng pagsasabi ng iisang bagay. Sa mga ganitong sitwasyon, sumangguni sa Ubuntu <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide">general translator guide</a>, at para naman sa mga isyu na partikular sa isang wika, susundin natin ang <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">team translation guidelines</a> ng Ubuntu. Makasisigurong pare-pareho ang mga salin kung susundin ang mga gabay na ito kahit na maaaring makatulong ang sinuman.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 349 2491
Translated 0.0% 0 0 0
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Activity in last 30 days

Activity in last year