Translation status

59 Strings 100% Translate
579 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
docs-installation This component is linked to the Website/index repository. MIT
oem This component is linked to the Website/index repository. MIT
index MIT 12 1
docs-translation-guide This component is linked to the Website/index repository. MIT 1
press This component is linked to the Website/index repository. MIT
code-of-conduct This component is linked to the Website/index repository. MIT 1
team This component is linked to the Website/index repository. MIT 1
capnet-assist This component is linked to the Website/index repository. MIT
layout This component is linked to the Website/index repository. MIT
thank-you This component is linked to the Website/index repository. MIT

Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar jeremypw User avatar ryonakano User avatar janghe11 User avatar bagjunggyu User avatar btkostner User avatar tintou User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Turkish) 09e8bdb6
User avatar queeup authored 8 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/get-involved.json
Translation file _lang/sk/get-involved.json
User avatar None

Resource update

Website / get-involvedSlovak

Resource update a month ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Website / get-involvedSlovak

Desktop
Pracovnéá prostredielocha
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Website / get-involvedSlovak

Browse Icons
Prechádzať ikonky
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Website / get-involvedSlovak

elementary OS comes with a set of vector icons that are used across all default apps and are made available to third-party apps.
elementary OS obsahuje sadu vektorových ikon, ktoré sú používané v rámci všetkých štandardpredvolených aplikácií a sú dostupné aj pre aplikácie tretích strán.
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Website / get-involvedSlovak

View Stylesheet
Pozrieť siZobraziť definície štýlov
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Website / get-involvedSlovak

elementary OS uses a system stylesheet written in CSS. It defines how the interface—like buttons, toolbars, and menus—is displayed.
elementary OS používa systémové štýly napísané v CSS. Tie definujú, ako má byť zobrazované rozhranie ako napr.íklad tlačidlá, panely s nástrojmi alebo menu ponuky.
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Website / get-involvedSlovak

See ‘Needs Design’ Issues
Pozrieť si úpravy so štítkom „potrebuje dizajn“roblémy so štítkom ‚Needs Design‘
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Website / get-involvedSlovak

Our design team tracks “Needs Design” issues in GitHub. These might need further design discussion, wireframes, or deliverable assets.
Náš tím dizajnérsky tímov zaznamenáva cez GitHub úpravy, ktoré „potrebujú dizajn“oblémy označené ako „Needs Design“ (potrebuje návrh). Tieto môžu potrebovať ďalšiu diskusiu ohľadom dizajnu, návrhy rozhrania, alebo dodatočné materiály.
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Website / get-involvedSlovak

Our design team turns ideas into clear issue reports and deliverable assets. Before diving in, it's recommended to read about our design workflow.
Náš tím dizajnérsky tímov premieňa nápady na jasné hlásenia chýb a doručiteľné materiály. Než sa ponoríte do úprav, odporúčame vám prečítať si niečo o našomich postupeoch pri dizajnenavrhovaní.
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Website / get-involvedSlovak

Publish on AppCenter
Publikovať cezv AppCentere
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 59 579 3,542
Translated 100% 59 579 3,542
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change March 2, 2022, 2:41 p.m.
Last author JohnDumpling

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity