Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar bagjunggyu User avatar tintou User avatar jeremypw User avatar janghe11 User avatar ryonakano User avatar png2378 User avatar btkostner
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Norwegian Bokmål (nb)) 0b5a69f
User avatar kingu authored 13 hours ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/get-involved.json
Translation file _lang/sk/get-involved.json
User avatar TheMatten

Translation changed

Website / get-involvedSlovak

Get Involved with elementary OS
Zapojiť sa ⋅ elementary OS
2 weeks ago
User avatar TheMatten

Marked for edit

Website / get-involvedSlovak

Get Involved with elementary OS
Zapoj sa do inovácie⋅ elementary OS
2 weeks ago
User avatar TheMatten

New translation

Website / get-involvedSlovak

Browse Icons
Prechádzať ikony
2 weeks ago
User avatar TheMatten

New translation

Website / get-involvedSlovak

elementary OS comes with a set of vector icons that are used across all default apps and are made available to third-party apps.
elementary OS obsahuje sadu vektorových ikon, ktoré sú používané vrámci všetkých štandardných aplikácií a sú dostupné pre aplikácie tretích strán.
2 weeks ago
User avatar TheMatten

Translation changed

Website / get-involvedSlovak

View Stylesheet
ZobraziťPozrieť si definície štýlov
2 weeks ago
User avatar TheMatten

New translation

Website / get-involvedSlovak

View Stylesheet
Zobraziť definície štýlov
2 weeks ago
User avatar TheMatten

New translation

Website / get-involvedSlovak

elementary OS uses a system stylesheet written in CSS. It defines how the interface—like buttons, toolbars, and menus—is displayed.
elementary OS používa systémové štýly napísané v CSS. Tie definujú, ako má byť zobrazované rozhranie ako napr. tlačidlá, panely s nástrojmi alebo menu.
2 weeks ago
User avatar TheMatten

New translation

Website / get-involvedSlovak

See ‘Needs Design’ Issues
Pozrieť si úpravy so štítkom „potrebuje dizajn“
2 weeks ago
User avatar TheMatten

New translation

Website / get-involvedSlovak

Our design team tracks “Needs Design” issues in GitHub. These might need further design discussion, wireframes, or deliverable assets.
Náš dizajnérsky tím zaznamenáva cez GitHub úpravy, ktoré „potrebujú dizajn“. Tieto môžu potrebovať ďalšiu diskusiu ohľadom dizajnu, návrhy rozhrania, alebo dodatočné materiály.
2 weeks ago
User avatar TheMatten

Translation changed

Website / get-involvedSlovak

Our design team turns ideas into clear issue reports and deliverable assets. Before diving in, it's recommended to read about our design workflow.
Náš dizajnérsky týím premieňa nápady na jasné hlásenia chýb a doručiteľné materiály. Než sa ponoríte do úprav, odporúčame vám prečítať si niečo o našom postupe pri dizajne.
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 59 581 3,554
Translated 100% 59 581 3,554
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 3% 2 2 16

Last activity

Last change July 21, 2021, 8:46 a.m.
Last author Matej Niznik

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity