Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar jeremypw User avatar tintou User avatar bagjunggyu User avatar png2378 User avatar btkostner User avatar ryonakano
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Portuguese) 7625f74e
User avatar hugok authored 5 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/index.json
Translation file _lang/pl/index.json
User avatar Keshinomi

Suggestion added

Website / indexPolish

The thoughtful, capable, and ethical replacement for Windows and macOS ⋅ elementary OS
Przemyślany, sprawny i moralny zamiennik dla Windows i macOS ⋅ elementarny OS
11 days ago
User avatar Keshinomi

Suggestion added

Website / indexPolish

Close
Zamknij
11 days ago
User avatar Keshinomi

Suggestion added

Website / indexPolish

Pay What You Can
Płać Ile Chcesz
11 days ago
User avatar Keshinomi

Suggestion added

Website / indexPolish

elementary OS automatically keeps your temporary and trashed files tidied up. Not only does this keep your device’s storage free, it can help ensure your private data doesn’t come back to haunt you.
elementary OS automatycznie porządkuje pliki tymczasowe i przerzucone do kosza. Dzięki temu nie tylko zachowasz wolną przestrzeń dyskową urządzenia, ale także zadbasz o to, by Twoje prywatne dane nie wróciły i nie zaczęły Cię prześladować.
11 days ago
User avatar Keshinomi

Suggestion added

Website / indexPolish

Housekeeping
Porządek
11 days ago
User avatar Keshinomi

Suggestion added

Website / indexPolish

When an app wants access to your data or devices, it has to ask up front. We review all AppCenter apps to ensure they’re properly using permissions—and you can always revoke them yourself in System Settings.
Jeśli aplikacja chce uzyskać dostęp do Twoich danych lub urządzeń, musi o to wcześniej zapytać. Sprawdzamy wszystkie aplikacje AppCenter, aby upewnić się, że prawidłowo korzystają z uprawnień, a Ty zawsze możesz je cofnąć w Ustawieniach systemowych.
11 days ago
User avatar Keshinomi

Suggestion added

Website / indexPolish

Permissions
Uprawnienia
11 days ago
User avatar Keshinomi

Suggestion added

Website / indexPolish

elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator.
elementary OS pomaga Ci kontrolować, co robią aplikacje. Gdy aplikacja używa Twojego mikrofonu, wyświetlamy wskaźnik informujący Cię o tym. Gdy aplikacja zużywa dużo energii, informujemy Cię o tym w powiadomieniu zasilania.
11 days ago
User avatar Keshinomi

Suggestion added

Website / indexPolish

Tattle-Tale
Plotki
11 days ago
User avatar Keshinomi

Suggestion added

Website / indexPolish

Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be.
Twoje dane zawsze należą do Ciebie i tylko do Ciebie. Nie zawieramy umów reklamowych ani nie gromadzimy wrażliwych danych osobowych. Jesteśmy finansowani bezpośrednio przez naszych użytkowników, którzy płacą tyle, ile chcą za elementary OS i aplikacje w AppCenter. I tak właśnie powinno być.
11 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 134 1,151 7,346
Translated 20% 28 118 754
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 2 3 15

Last activity

Last change Nov. 18, 2018, 5:21 p.m.
Last author Piotr Strebski

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity