Translation status

134 Strings 100% Translate
1,135 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
docs-installation This component is linked to the Website/index repository. MIT 4
oem This component is linked to the Website/index repository. MIT
press This component is linked to the Website/index repository. MIT 3
code-of-conduct This component is linked to the Website/index repository. MIT
team This component is linked to the Website/index repository. MIT 3
capnet-assist This component is linked to the Website/index repository. MIT
layout This component is linked to the Website/index repository. MIT 1
thank-you This component is linked to the Website/index repository. MIT
docs-learning-the-basics This component is linked to the Website/index repository. MIT
brand This component is linked to the Website/index repository. MIT 2

Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar bagjunggyu User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar tintou User avatar janghe11 User avatar jeremypw User avatar ryonakano User avatar btkostner User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Chinese (Simplified)) 556db6a0
User avatar HarryYu31 authored 2 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/index.json
Translation file _lang/pl/index.json
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / indexPolish

Picture-in-Picture
Picture-in-PicturObraz w obrazie
3 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Website / indexPolish

Read AppCenter Spotlight
Przeczytaj o Nnajważniejszych Ccechach AppCenter
3 months ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / indexPolish

Read AppCenter Spotlight
Sprawdź AppCenter SpotlightPrzeczytaj o Najważniejszych Cechach AppCenter
3 months ago
User avatar None

Resource update

Website / indexPolish

Resource update 5 months ago
User avatar None

Resource update

Website / indexPolish

Resource update 5 months ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Website / indexPolish

Larger strides in less time than ever before with a redesigned window switcher, much improved apps, better portals, and refinements in every corner. OS 6.1 addresses feedback, gets stuff done around the office, and expands compatibility with a wide range of hardware.
Większe kroki w krótszym czasie niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przeprojektowanej zmianie okien, poprawionym aplikacjom, lepszym portalom i poprawkach na każdym kroku. OS 6.1 odpowiada na wasze prośby, robi co trzeba w biurze oraz zwiększa kompatybilność z szeroką gamą sprzętów.
6 months ago
User avatar None

New string to translate

Website / indexPolish

New string to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

Website / indexPolish

Resource update 6 months ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Website / indexPolish

What’s New in elementary OS 6.1 Jólnir
Co nowego w elementary OS 6.1 Jólnir
8 months ago
User avatar marcin-serwin

New translation

Website / indexPolish

elementary OS 6.1 Jólnir desktop
elementary OS 6.1 Jólnir dla komputerów
8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 134 1,135 7,103
Translated 100% 134 1,135 7,103
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change June 24, 2022, 11:17 a.m.
Last author Szymon Scholz

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity