Translation status

134 Strings 100% Translate
1,135 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
docs-installation This component is linked to the Website/index repository. MIT
oem This component is linked to the Website/index repository. MIT
docs-translation-guide This component is linked to the Website/index repository. MIT 1
press This component is linked to the Website/index repository. MIT
code-of-conduct This component is linked to the Website/index repository. MIT 1
team This component is linked to the Website/index repository. MIT 1
capnet-assist This component is linked to the Website/index repository. MIT
layout This component is linked to the Website/index repository. MIT
thank-you This component is linked to the Website/index repository. MIT
docs-learning-the-basics This component is linked to the Website/index repository. MIT

Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar jeremypw User avatar ryonakano User avatar tintou User avatar bagjunggyu User avatar btkostner User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Polish) 653e0b2e
User avatar marcin-serwin authored yesterday
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/index.json
Translation file _lang/sk/index.json
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Website / indexSlovak

“Lightweight and fast… and has a real flair for design and appearances.”
“Nenáročný a rýchly… a má ozajstný vkus pre dizajn a vzhľad.”
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Website / indexSlovak

“A fast, low-maintenance platform that can be installed virtually anywhere.”
“Rýchla, takmer bezúdržbová platforma, ktorá môže byť nainštalovaná prakticky kdekoľvek.”
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Website / indexSlovak

“I've found myself more productive these past two weeks [using elementary OS] than in the last two months combined.”
“Počas týchto dvoch týždňov [používania elementary OS] som sa cítil produktívnejšie, než počas posledných dvoch mesiacov dokopy.”
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Website / indexSlovak

“Gets out of the way and lets you focus on what you need to get done.”
“Neprekáža vám a nechá vás sústrediť sa na to, čo potrebujete urobiť.”
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Website / indexSlovak

“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.”
“elementary OS je iný… nádherný a výkonný operačný systém.”
2 months ago
User avatar JohnDumpling

New translation

Website / indexSlovak

Larger strides in less time than ever before with a redesigned window switcher, much improved apps, better portals, and refinements in every corner. OS 6.1 addresses feedback, gets stuff done around the office, and expands compatibility with a wide range of hardware.
Väčšie vlny v kratšom čase ako kedykoľvek predtým s novým prepínačom okien, vylepšenými aplikáciami, lepšími portálmi a zlepšeniami v každom rohu. OS 6.1 adresuje spätnú väzbu, nemá problém s kancelárskou prácou a rozširuje kompatibilitu so širokou ponukou hardvéru.
2 months ago
User avatar None

Resource update

Website / indexSlovak

Resource update 2 months ago
User avatar None

Resource update

Website / indexSlovak

Resource update 2 months ago
User avatar None

New string to translate

Website / indexSlovak

New string to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Website / indexSlovak

Resource update 3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 134 1,135 7,103
Translated 100% 134 1,135 7,103
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 20, 2022, 6:47 a.m.
Last author JohnDumpling

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity