Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar jeremypw User avatar btkostner User avatar bagjunggyu User avatar ryonakano User avatar tintou User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Proprietary
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Index: Remove Slingshot section (#2744) 3980727
Cassidy James Blaede authored 44 minutes ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/index.json
Translation file _lang/sk/index.json
User avatar citro

Suggestion added

Website / indexSlovak

Do Not Disturb
Nerušiť
2 months ago
User avatar citro

Suggestion added

Website / indexSlovak

Whether you’re watching a movie, game, or terminal process, Picture-in-Picture helps keep tabs on one thing while working on another.
Či už sledujete film, hru alebo proces v terminály, Obraz-v-obraze vám pomáha udržiavať prehľad o jednej veci popri práci na druhej.
2 months ago
User avatar citro

Suggestion added

Website / indexSlovak

Picture-in-Picture
Obraz-v-obraze
2 months ago
User avatar citro

Suggestion added

Website / indexSlovak

Workspaces help organize your work by task. Keep work and play separate, but just one tap away.
Pracovné plochy pomáhajú organizovať prácu podľa úloh. Stále pracujte a hrajte sa oddelene, len jedným kliknutím.
2 months ago
User avatar citro

Suggestion added

Website / indexSlovak

Stay productive and focused with Multitasking View, Picture-in-Picture, Do Not Disturb, and more. Or keep work out of sight when watching videos or playing games.
Zostaňte produktívni a sústredení vďaka funkciám Multitasking View, Obraz-v-obraze, Nerušiť a ďalších. Alebo pokračujte v práci pri sledovaní videa, alebo hraní hier.
2 months ago
User avatar citro

Suggestion added

Website / indexSlovak

Discover AppCenter Apps
Objavujte aplikácie v AppCenter
2 months ago
User avatar citro

Suggestion added

Website / indexSlovak

Get free and paid apps on AppCenter, the open, pay-what-you-want app store for indie developers. Each has been reviewed and curated by elementary to ensure a native, privacy-respecting, and secure experience.
Získajte voľné a platené aplikácie v AppCenter, otvorenom obchode s aplikáciami pre nezávislých vývojárov a zaplaťte koľko chcete. Každá z nich bola skontrolovaná tímom elementary, pre zaistenie natívneho, súkromie rešpektujúceho a bezpečného zážitku.
2 months ago
User avatar citro

Suggestion added

Website / indexSlovak

Get it on <strong>AppCenter</strong>
Získajte ho v <strong>AppCenter</strong>
2 months ago
User avatar citro

Suggestion added

Website / indexSlovak

elementary AppCenter icon
Ikona elementary AppCenter
2 months ago
User avatar citro

Suggestion added

Website / indexSlovak

elementary OS AppCenter home page
Domovská stránka elementary OS AppCenter
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 145 1,189 7,564
Translated 37% 54 222 1,408
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 3% 5 7 54

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity