Translation status

Strings145
0.0% Translate
Words1189
0.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
docs-translation-guide 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 95.5% 0.0% Translate
press 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
code-of-conduct 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacy 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.8% 0.0% Translate
team 12.5% 1.9% 0.0% 12.5% 87.5% 0.0% Translate
support 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% Translate
open-source 1.2% 1.0% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2% Translate
410 60.0% 14.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-installation 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 42.9% 21.4% 7.1% Translate
thank-you 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-index 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 1.6% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
brand 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 20.2% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Chinese) f7336d92f
colindemian authored 21 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/index.json
Translation file _lang/tl/index.json
When User Action Detail Object
2 days ago Norecki Suggestion added Website/index - Tagalog
Ang iyong data ay iyong pag-aari, at tanging ikaw lamang. Hindi kami gumagawa ng advertising deals o kumukulekta ng mga sensitibong personal data. Kami ay pinopondohan nang direkta ng aming mga user na nagbabayad ng kung anumang bayad na gusto nila para sa elementary OS at mga apps sa AppCenter. At iyon ang dapat na mangyari.
2 months ago None New string to translate Website/index - Tagalog
2 months ago None Resource update Website/index - Tagalog
2 months ago None New string to translate Website/index - Tagalog
2 months ago None Resource update Website/index - Tagalog
4 months ago None New string to translate Website/index - Tagalog
4 months ago None Resource update Website/index - Tagalog
4 months ago None New string to translate Website/index - Tagalog
4 months ago None Resource update Website/index - Tagalog
5 months ago lewisgoddard Resource update Website/index - Tagalog
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 145 1189 7564
Translated 0.0% 0 0 0
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.7% 1 2 12

Last activity

Last change None
Last author None

Activity in last 30 days

Activity in last year