Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar cassidyjames User avatar jeremypw User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar ryonakano User avatar tintou User avatar bagjunggyu User avatar png2378 User avatar btkostner
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit CSS: Add comment for #2852 (#2872) 63031468
User avatar cassidyjames authored 57 minutes ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/oem.json
Translation file _lang/nb/oem.json
User avatar kingu

Translation changed

Website / oemNorwegian Bokmål (nb)

It is highly discouraged to ship elementary OS with software repositories other than the defaults in elementary OS plus a single repository provided and controlled by the OEM. <strong>Third-party repos effectively give root access and the ability to overwrite any system packages to potentially untrusted third parties.</strong> Even if the party is trustworthy, an OEM’s customer’s security and privacy are now at stake if third parties are compromised, reuse their password on multiple services, etc.
Det frarådes sterkt å tilby elementary OS med pakkebrønner andre enn dem som følger med som forvalg, og én pakkebrønn kontrollert av utstyrsfabrikanten. <strong>Tredjepartspakkebrønner gir effektivt sett rot-tilgang og tilgang til å overskrive systempakker til potensielt ubetrodde tredjeparter.</strong> Selv om tredjeparten er tillitsverdig, er utstyrsfabrikantens sikkerhet og personvern nå kommet en tredjepart i hende der deres sikkerhet kan være dårlig, ved gjenbruk av passord, osv.
3 weeks ago
User avatar lewisgoddard

Translation changed

Website / oemNorwegian Bokmål (nb)

<a href="https://github.com/elementary/initial-setup" target="_blank" rel="noopener" class="read-more">Initial Setup</a>
<a href="https://github.com/elementary/initial-setup" target="_blank" rel="noopener" class="read-more">Førstegangsoppsett</a>
a month ago
User avatar lewisgoddard

Translation changed

Website / oemNorwegian Bokmål (nb)

<a href="https://github.com/elementary/installer" target="_blank" rel="noopener" class="read-more">Installer</a>
<a href="https://github.com/elementary/installer" target="_blank" rel="noopener" class="read-more">Installasjon</a>
a month ago
New contributor a month ago
User avatar kingu

Marked for edit

Website / oemNorwegian Bokmål (nb)

OEMs are able to develop and ship custom plugs if there is special or unique hardware in the machine that would require configuration outside of what is available by default in elementary OS; for example, special sensors or input methods that are not present in most hardware and therefor not implemented by default. Of course if this configuration could be relevant to a broader set of users, contributing upstream to the <a href="https://github.com/elementary?q=switchboard-plug" target="_blank" rel="noopener">existing plugs</a> is heavily encouraged.
Utstyrsfabrikanter kan utvikle og bruke egendefinerte plugger hvis det er spesiell eller unik maskinvare i maskinen som krever oppsett i tillegg til det som er tilgjengelig som forvalg i elementary OS. Dette kan være spesielle sensorer eller inndatametoder som ikke finnes på vanlig maskinvare. Hvis det viser seg at oppsettet er nyttig for de fleste brukerne kan det sendes som bidra gil <a href="https://github.com/elementary?q=switchboard-plug" target="_blank" rel="noopener">eksisterende plugger</a> oppstrøms, noe som sterkt anbefales.
a month ago
User avatar kingu

Translation changed

Website / oemNorwegian Bokmål (nb)

OEMs are able to develop and ship custom plugs if there is special or unique hardware in the machine that would require configuration outside of what is available by default in elementary OS; for example, special sensors or input methods that are not present in most hardware and therefor not implemented by default. Of course if this configuration could be relevant to a broader set of users, contributing upstream to the <a href="https://github.com/elementary?q=switchboard-plug" target="_blank" rel="noopener">existing plugs</a> is heavily encouraged.
Utstyrsfabrikanter kan utvikle og bruke egendefinerte plugger hvis det er spesiell eller unik maskinvare i maskinen som krever oppsett i tillegg til det som er tilgjengelig som forvalg i elementary OS. Dette kan være spesielle sensorer eller inndatametoder som ikke finnes på vanlig maskinvare. Hvis det viser seg at oppsettet er nyttig for de fleste brukerne kan det sendes som bidra gil <a href="https://github.com/elementary?q=switchboard-plug" target="_blank" rel="noopener">eksisterende plugger</a> oppstrøms, noe som sterkt anbefales.
a month ago
User avatar kingu

Translation changed

Website / oemNorwegian Bokmål (nb)

OEMs are able to develop and ship custom plugs if there is special or unique hardware in the machine that would require configuration outside of what is available by default in elementary OS; for example, special sensors or input methods that are not present in most hardware and therefor not implemented by default. Of course if this configuration could be relevant to a broader set of users, contributing upstream to the <a href="https://github.com/elementary?q=switchboard-plug" target="_blank" rel="noopener">existing plugs</a> is heavily encouraged.
Utstyrsfabrikanter kan utvikle og bruke egendefinerte plugger hvis det er spesiell eller unik maskinvare i maskinen som krever oppsett i tillegg til det som er tilgjengelig som forvalg i elementary OS. Dette kan være spesielle sensorer eller inndatametoder som ikke finnes på vanlig maskinvare. Hvis det viser seg at oppsettet er nyttig for de fleste brukerne kan det sendes som bidra gil <a href="https://github.com/elementary?q=switchboard-plug" target="_blank" rel="noopener">eksisterende plugger
a month ago
User avatar kingu

Translation changed

Website / oemNorwegian Bokmål (nb)

OEMs are able to develop and ship custom plugs if there is special or unique hardware in the machine that would require configuration outside of what is available by default in elementary OS; for example, special sensors or input methods that are not present in most hardware and therefor not implemented by default. Of course if this configuration could be relevant to a broader set of users, contributing upstream to the <a href="https://github.com/elementary?q=switchboard-plug" target="_blank" rel="noopener">existing plugs</a> is heavily encouraged.
Utstyrsfabrikanter kan utvikle og bruke egendefinerte plugger hvis det er spesiell eller unik maskinvare i maskinen som krever oppsett i tillegg til det som er tilgjengelig som forvalg i elementary OS. Dette kan være spesielle sensorer eller inndatametoder som ikke finnes på vanlig maskinvare. Hvis det viser seg at oppsettet er nyttig for de fleste brukerne kan det sendes som bidra gil
a month ago
User avatar kingu

New translation

Website / oemNorwegian Bokmål (nb)

OEMs are able to develop and ship custom plugs if there is special or unique hardware in the machine that would require configuration outside of what is available by default in elementary OS; for example, special sensors or input methods that are not present in most hardware and therefor not implemented by default. Of course if this configuration could be relevant to a broader set of users, contributing upstream to the <a href="https://github.com/elementary?q=switchboard-plug" target="_blank" rel="noopener">existing plugs</a> is heavily encouraged.
Utstyrsfabrikanter kan utvikle og
a month ago
User avatar kingu

Marked for edit

Website / oemNorwegian Bokmål (nb)

The elementary OS Installer treats every installation as an OEM installation; step through it to install the OS, then shut down and the device is ready to be shipped to a customer. To create a custom image, install the OS, configure the system with an administrator account, delete that account, then create an image of the disk. In both cases, Initial Setup will run on the customer's first boot and create their user account.
Installasjonen for elementary OS antar at hver installasjon kan være ment for utstyrsfabrikanter allerede. Gå gjennom den for å installere systemet, og slå deretter av enheten slik at den er klar til å sendes til kunden. For å opprette en egendefinert avtrykksinstallasjon installerer du OS-et, setter opp systemet med en administratorkonto, sletter den kontoen, og oppretter så et avtrykk av disken. I begge fall vil opprinnelig oppsett kjøre ved kundens første oppstart og vedkommende kan lage sin brukerkonto.
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 45 623 4,709
Translated 80% 36 341 2,622
Needs editing 20% 9 282 2,087
Failing checks 22% 10 273 1,990

Last activity

Last change Sept. 29, 2021, 2:10 a.m.
Last author Allan Nordhøy

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity