Translation status

Strings89
100.0% Translate
Words328
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% Translate
docs-translation-guide 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
press 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
code-of-conduct 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
team 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
support 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% Translate
410 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-installation 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% Translate
thank-you 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-index 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
brand 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% Translate

Project Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository https://github.com/elementary/website.git
Repository branch master 7cf2d9710, 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/open-source.json
Translation file _lang/mr/open-source.json
When User Action Detail Object
10 months ago none Committed changes Website/open-source - Marathi
10 months ago josprachi Translation changed Website/open-source - Marathi
जर आपले अॅप सिस्टीम API किंवा एखादे वैशिष्ट्य जे अद्याप उपलब्ध नसेल त्यासाठी उपयुक्त ठरू शकत असेल, तर आपण ते वैशिष्ट्य ओएसमध्ये लिहिण्यात मदत करू शकता. त्याचप्रमाणे, आपण एलिमेंटरी ओएसमध्ये वैशिष्ट्य किंवा डिझाइन नमुना कसे बनविले याबद्दल उत्सुकता बाळगू शकता. अंदाज घेण्याऐवजी किंवा तो पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, आपण एका निश्चित उत्तरासाठी अंतर्निहित स्रोत कोड पाहू शकता.
10 months ago josprachi Committed changes Website/open-source - Marathi
10 months ago josprachi Translation completed Website/open-source - Marathi
10 months ago josprachi New translation Website/open-source - Marathi
जर आपले अॅप सिस्टीम API किंवा एखादे वैशिष्ट्य जे अद्याप उपलब्ध नसेल त्यासाठी उपयुक्त ठरू शकत असेल, तर आपण ते वैशिष्ट्य ओएसमध्ये लिहिण्यात मदत करू शकता. त्याचप्रमाणे, आपण एलिमेंटरी ओएसमध्ये वैशिष्ट्य किंवा डिझाइन नमुना कसे बनविले याबद्दल उत्सुकता बाळगू शकता. अंदाज घेण्याऐवजी किंवा तो पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, आपण एका निश्चित उत्तरासाठी अंतर्निहित स्रोत कोड पाहू शकता
11 months ago none Committed changes Website/open-source - Marathi
11 months ago none Committed changes Website/open-source - Marathi
11 months ago josprachi Translation changed Website/open-source - Marathi
अॅप सेंटर
11 months ago josprachi Suggestion accepted Website/open-source - Marathi
अॅप सेंटर
11 months ago josprachi Suggestion accepted Website/open-source - Marathi
येथे वैशिष्ट्यीकृत सर्व लोगो त्यांच्या संबंधित प्रकल्पांचे ट्रेडमार्क आहेत.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 89 328
Translated 100.0% 89 328
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Dec. 8, 2018, 4:58 p.m.
Last author Prachi Joshi

Activity in last 30 days

Activity in last year