Translation status

Strings23
82.6% Translate
Words213
69.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 73.8% 69.1% 0.0% 2.1% 0.0% 0.7% Translate
docs-translation-guide 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
code-of-conduct 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
team 87.5% 97.1% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
support 84.2% 48.7% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% Translate
open-source 97.6% 80.9% 0.0% 2.4% 5.9% 1.2% Translate
410 60.0% 14.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-installation 43.9% 32.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 7.1% 0.0% 7.1% Translate
thank-you 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-index 62.1% 56.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 49.2% 39.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
brand 73.4% 43.9% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Automatic update of translations files from source (#2583) a484c638b
github-actions[bot] authored 9 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/press.json
Translation file _lang/mr/press.json
When User Action Detail Object
4 months ago lewisgoddard Resource update Website/press - Marathi
5 months ago None New string to translate Website/press - Marathi
5 months ago None Resource update Website/press - Marathi
a year ago None Committed changes Website/press - Marathi
a year ago josprachi New translation Website/press - Marathi
<a href="mailto:[email protected]">[email protected] </a> येथे आम्हाला ईमेल करून थेट कार्यसंघाशी बोला. आम्ही मुलाखती, पॉडकास्ट प्रदर्शनासाठी किंवा फक्त सामान्य प्रेस चौकशीसाठी सुद्धा विनंत्याचे स्वागत करतो.
a year ago josprachi New translation Website/press - Marathi
एलिमेंटरी लोगो, ब्रँड वापर मार्गदर्शक तत्त्वे, रंग पॅलेट आणि समुदाय लोगो पहा. तसेच अधिकृत उच्च रिझोल्यूशन आणि वेक्टर एलिमेंटरी लोगो ऍसेट डाउनलोड करा.
a year ago josprachi New translation Website/press - Marathi
नवीन रिलीझ आणि महत्त्वपूर्ण विकासाबद्दल सर्वांच्या आधी जाणून घ्या. आम्ही उच्च रिझोल्यूशन स्क्रीनशॉटसह प्रेस रीलीझ आणि प्रेस किट्सवर अर्ली ऍक्सेस पाठवतो. ही एक <strong>अतिशय लहान यादी </strong> आहे; आम्ही आपल्याला वर्षातून सुमारे एकदा मोठी बातमी पाठवतो.
a year ago None Committed changes Website/press - Marathi
a year ago josprachi New translation Website/press - Marathi
लिनक्सच्या तसेच उच्च तंत्रज्ञानाच्या आणि सांस्कृतिक जगात आमच्या कथा आणि आम्ही काय करत आहोत हे शेअर करण्यासाठी प्रेससह कार्य करणे आम्हाला आवडते.
a year ago None Resource update Website/press - Marathi
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 23 213 1413
Translated 82.6% 19 147 981
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 20, 2019, 9:24 a.m.
Last author Prachi Joshi

Activity in last 30 days

Activity in last year