Language Translated Words Review Checks Suggestions
Acholi
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Adyghe
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Afrikaans
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Albanian
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Amharic
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Arabic
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Arabic (Sudan)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Assamese
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
ast (generated)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Azerbaijani
17.6% 2.2% 0.0% 0 0 Translate
Bashkir
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Basque
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Belarusian
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Bengali
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Bosnian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Bulgarian
88.2% 85.3% 0.0% 1 0 Translate
Catalan
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Chinese
29.4% 11.8% 0.0% 0 0 Translate
Chinese (Simplified)
94.1% 98.6% 0.0% 3 1 Translate
Chinese (Traditional)
100.0% 100.0% 0.0% 3 0 Translate
Crimean Tatar
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Croatian
5.9% 0.7% 0.0% 0 0 Translate
Croatian (hr_HR)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Danish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
English (Canada)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Esperanto
11.8% 1.1% 0.0% 0 0 Translate
Estonian
82.4% 84.9% 0.0% 0 0 Translate
fa (generated)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Filipino
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Finnish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Galician
35.3% 5.0% 0.0% 0 0 Translate
Georgian
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Greek
88.2% 98.2% 0.0% 0 0 Translate
Gujarati
5.9% 0.7% 0.0% 0 0 Translate
Hebrew
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Hindi
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Hungarian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Indonesian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Indonesian (id_ID)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Interlingua
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 4 0 Translate
Kanuri
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Kazakh
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Kinyarwanda
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Korean
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Kurdish
47.1% 7.9% 0.0% 0 0 Translate
Latvian
5.9% 0.7% 0.0% 0 0 Translate
Lithuanian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Low German
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Macedonian
5.9% 0.4% 0.0% 0 1 Translate
Malay
94.1% 98.6% 0.0% 1 1 Translate
Malayalam
5.9% 0.7% 0.0% 0 0 Translate
Maltese
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Marathi
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Nepali
94.1% 98.6% 0.0% 1 0 Translate
Norwegian (old code)
76.5% 78.5% 0.0% 0 0 Translate
Norwegian Bokmål
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Persian
17.6% 2.2% 0.0% 0 0 Translate
Polish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Romanian
5.9% 0.7% 0.0% 0 0 Translate
Romanian (ro_RO)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Serbian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Sinhala
29.4% 3.9% 0.0% 0 0 Translate
Slovak
94.1% 98.6% 0.0% 0 0 Translate
Slovenian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Sorani
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0 1 Translate
Spanish (American)
5.9% 0.7% 0.0% 0 1 Translate
Spanish (Argentina)
29.4% 26.2% 0.0% 0 2 Translate
Spanish (es_)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Spanish (es_PE)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Spanish (Mexico)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
sr (generated)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Swedish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Tagalog
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Tamil
5.9% 0.7% 0.0% 0 0 Translate
Tatar
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Thai
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Turkish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Turkish (tr_TR)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Turkmen
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Ukrainian
88.2% 98.2% 0.0% 1 1 Translate
Urdu
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Uzbek
5.9% 0.7% 0.0% 0 0 Translate
Vietnamese
94.1% 98.6% 0.0% 1 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
Repository https://github.com/elementary/website.git
Repository branch master b2cd11f
Number of strings 1411
Number of words 23157
Number of languages 93
Number of source strings 17
Number of source words 279

Search and replace

You can replace a string in all strings at once. The search is a simple substring case sensitive search.

Mass state change

You can change state of all strings matching given type at once.

When User Action Detail Object
11 days ago None Committed changes Website/privacy-policy - Marathi
12 days ago Prachi Joshi Translation changed Website/privacy-policy - Marathi
मागोवा घेण्यास नकाप्रतिबंध
12 days ago Prachi Joshi Committed changes Website/privacy-policy - Marathi
12 days ago Prachi Joshi Suggestion accepted Website/privacy-policy - Marathi
मागोवा घेण्यऊ नकस प्रतिबंध
12 days ago Prachi Joshi Committed changes Website/privacy-policy - Marathi
12 days ago Prachi Joshi Translation completed Website/privacy-policy - Marathi
12 days ago Prachi Joshi New translation Website/privacy-policy - Marathi
आम्ही आमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये कोणतेही बॅकडोअर ठेवले नाहीत आणि असे करण्यासाठी आम्हाला कोणत्याही विनंत्या मिळालेल्या नाहीत. आम्हाला नॅशनल सिक्युरिटी लेटर, एफआयएसए ऑर्डर, किंवा वापरकर्त्याच्या माहितीसाठी इतर कोणत्याही क्लासिफाइड विनंत्या देखील मिळाल्या नाहीत.
12 days ago Prachi Joshi New translation Website/privacy-policy - Marathi
पारदर्शकता
12 days ago Prachi Joshi New translation Website/privacy-policy - Marathi
जसे की आपण आमच्या साइटला आधीपासून भेट दिली आहे, आपण आपल्या ब्राउझरमध्ये आधीच सेट केलेल्या कुकीज व्यवस्थापित करू इच्छित असाल. संबंधित निर्देशांचे दुवे खाली आढळू शकतात.
12 days ago Prachi Joshi New translation Website/privacy-policy - Marathi
कुकीज व्यवस्थापित करा
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year