Translation status

Strings40
100.0% Translate
Words328
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% Translate
docs-translation-guide 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
press 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
code-of-conduct 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
team 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
support 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% Translate
open-source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 5.6% 1.1% Translate
410 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-installation 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% Translate
thank-you 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
brand 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% Translate

Project Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository https://github.com/elementary/website.git
Repository branch master f8fda80cf, 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/store/index.json
Translation file _lang/mr/store/index.json
When User Action Detail Object
6 months ago none Committed changes Website/store-index - Marathi
6 months ago josprachi Translation changed Website/store-index - Marathi
एलिमेंटरी स्टोअर⋅स्टोअर
6 months ago josprachi New translation Website/store-index - Marathi
एलिमेंटरी स्टोअर⋅
6 months ago josprachi New translation Website/store-index - Marathi
यातून क्यूबा, इराण आणि उत्तर कोरिया वगळण्यात आले आहे. शिपिंग पद्धती, किंमती आणि वेळा देशाद्वारे भिन्न असतात. अमेरिकेबाहेरच्या शिपमेंट्सना गंतव्य देशानुसार सानुकूल शुल्क आकारले जाऊ शकते.
6 months ago josprachi New translation Website/store-index - Marathi
आता आम्ही जगभरात पोहचलो आहोत! ऑर्डर करा आणि अनेक शिपिंग पद्धतींमधून आपल्या आवडीची पध्दत निवडा. ऑर्डर सामान्यतः 2-7 दिवसांच्या आत मागणीनुसार पूर्ण केले जातात.
6 months ago josprachi New translation Website/store-index - Marathi
हस्तलिखित व्हॅला डिझाइन चा लोगो असलेला ११oz (३३०ml) असा डिशवॉशर आणि मॅक्रोवेव्ह सेफ कॉफी मग.
6 months ago josprachi New translation Website/store-index - Marathi
टर्मिनल चा लोगो असलेला ११oz (३३०ml) असा डिशवॉशर आणि मॅक्रोवेव्ह सेफ कॉफी मग.
6 months ago josprachi New translation Website/store-index - Marathi
एलिमेंटरी चा 'e ' लोगो असलेला ११oz (३३०ml) असा डिशवॉशर आणि मॅक्रोवेव्ह सेफ कॉफी मग.
6 months ago none Committed changes Website/store-index - Marathi
6 months ago josprachi New translation Website/store-index - Marathi
बॅला + कॅनव्हासद्वारे लेव्हेंडर आणि पांढऱ्या रंगामध्ये हस्तलिखित वॅला डिझाइन असलेली हलक्या-जांभळ्या रंगाची त्रि-मिश्रित टी.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 40 328
Translated 100.0% 40 328
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change March 22, 2019, 9:32 a.m.
Last author Prachi Joshi

Activity in last 30 days

Activity in last year