Translation status

22 Strings 100% Translate
114 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
docs-installation This component is linked to the Website/index repository. MIT
oem This component is linked to the Website/index repository. MIT
index MIT 12 1
docs-translation-guide This component is linked to the Website/index repository. MIT 1
press This component is linked to the Website/index repository. MIT
code-of-conduct This component is linked to the Website/index repository. MIT 1
team This component is linked to the Website/index repository. MIT 1
capnet-assist This component is linked to the Website/index repository. MIT
layout This component is linked to the Website/index repository. MIT
thank-you This component is linked to the Website/index repository. MIT

Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar jeremypw User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar ryonakano User avatar janghe11 User avatar tintou User avatar bagjunggyu User avatar btkostner User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Bump gulp-postcss from 8.0.0 to 9.0.1 (#2934) 4176882e
dependabot[bot] authored 2 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/support.json
Translation file _lang/sk/support.json
User avatar JohnDumpling

New translation

Website / supportSlovak

If you need help with your purchase of elementary OS—for example, downloading your copy or requesting a refund—please reply to your email receipt and a team member will contact you as soon as possible.
Ak potrebujete pomoc s vašou kúpou elementary OS – napríklad so stiahnutím vašej kópie alebo s požiadavkou o vrátenie peňazí – napíšte odpoveď na vašu e-mailovú potvrdenku a člen nášho tímu vás bude kontaktovať hneď ako to bude možné.
a month ago
User avatar JohnDumpling

New translation

Website / supportSlovak

Payment & Download Support
Pomoc s platbami a sťahovaním
a month ago
User avatar JohnDumpling

New translation

Website / supportSlovak

User Guides & Documentation
Používateľské príručky a dokumentácia
a month ago
User avatar JohnDumpling

New translation

Website / supportSlovak

Web
Web
a month ago
User avatar JohnDumpling

New translation

Website / supportSlovak

Terminal
Terminál
a month ago
User avatar JohnDumpling

New translation

Website / supportSlovak

Calculator
Kalkulačka
a month ago
User avatar JohnDumpling

New translation

Website / supportSlovak

Reach out to and participate in our global community. Search for questions, ask your own, or help out by sharing your knowledge. Pick an app or component below to view its specific discussions.
Oslovte a staňte sa súčasťou našej globálnej komunity. Vyhľadávajte otázky, spýtajte sa vlastnú alebo pomôžte zdieľaním vašich znalostí. Vyberte si aplikáciu alebo systémovú súčasť nižšie na zobrazenie konkrétnej diskusie.
a month ago
User avatar JohnDumpling

New translation

Website / supportSlovak

Community-Powered Support
Podpora poháňaná komunitou
a month ago
User avatar None

Resource update

Website / supportSlovak

Resource update a month ago
User avatar None

New strings to translate

Website / supportSlovak

New strings to translate 2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 114 741
Translated 100% 22 114 741
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 20, 2022, 6:56 a.m.
Last author JohnDumpling

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity