Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Acholi 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Adyghe 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Afrikaans 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Albanian 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Amharic 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Arabic 87.5% 97.1% 0.0% 12.5% 25.0% 0.0% Translate
Arabic (Sudan) (ar_SD) 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Assamese 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Asturian 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Azerbaijani 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Bashkir 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Basque 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Belarusian 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Bengali 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Bosnian 87.5% 97.1% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Catalan 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Simplified) 87.5% 97.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Traditional) 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 25.0% 0.0% Translate
Chinese (zh) 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% Translate
Crimean Tatar 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Croatian 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Croatian (hr_HR) 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Czech 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish 87.5% 97.1% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Dutch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (Canada) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Esperanto 87.5% 97.1% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Estonian 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Filipino 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% Translate
Finnish 87.5% 97.1% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% Translate
Galician 87.5% 97.1% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Georgian 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% Translate
German 87.5% 97.1% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% Translate
Greek 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% Translate
Gujarati 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Hebrew 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hindi 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% Translate
Hungarian 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% Translate
Indonesian 12.5% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian (id_ID) 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 87.5% 0.0% Translate
Interlingua 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Italian 87.5% 97.1% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Japanese 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kanuri 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kazakh 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Kinyarwanda 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Korean 87.5% 97.1% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Kurdish 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Latvian 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian 87.5% 97.1% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Low German 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% Translate
Malay 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Malayalam 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Maltese 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% Translate
Marathi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Nepali 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian (old code) (no) 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål (nb) 87.5% 97.1% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk 87.5% 97.1% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Persian 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Polish 87.5% 97.1% 0.0% 12.5% 50.0% 0.0% Translate
Portuguese 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 87.5% 97.1% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Romanian 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Romanian (ro_RO) 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Russian 50.0% 71.8% 0.0% 12.5% 62.5% 0.0% Translate
Serbian 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 87.5% 0.0% Translate
Sinhala 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Slovak 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Sorani 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish 87.5% 97.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% Translate
Spanish (American) 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (Argentina) 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 37.5% 0.0% Translate
Spanish (Latin America) 87.5% 97.1% 0.0% 25.0% 12.5% 0.0% Translate
Spanish (Mexico) 62.5% 91.3% 0.0% 12.5% 50.0% 0.0% Translate
Spanish (Peru) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 87.5% 0.0% Translate
Swedish 87.5% 97.1% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Tagalog 12.5% 1.9% 0.0% 12.5% 87.5% 0.0% Translate
Tamil 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Tatar 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Turkish 87.5% 97.1% 0.0% 37.5% 50.0% 0.0% Translate
Turkish (tr_TR) 87.5% 97.1% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Turkmen 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Urdu 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Uzbek 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
fa (generated) (fa_IR) 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
sr (generated) (sr_JK) 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Chinese) f7336d92f
colindemian authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/team.json
Number of strings 752
Number of words 9682
Number of characters 63920
Number of languages 94
Number of source strings 8
Number of source words 103
Number of source characters 680
When User Action Detail Object
3 days ago Norecki Suggestion added Website/team - Filipino
Maging Kabahagi
4 days ago Norecki Suggestion added Website/team - Tagalog
Grupo ⋅ elementary
4 days ago Norecki Suggestion added Website/team - Tagalog
Pinapagana ng Slack
4 days ago Norecki Suggestion added Website/team - Tagalog
HIndi mabubuo ang elementary kung hindi sangkot ang mga dedikadong miyembro mula sa komunidad at mga collaborators mula sa iba pang proyekto na libre at open source din.
4 days ago Norecki Suggestion added Website/team - Tagalog
Ang Komunidad at mga Collaborators
4 days ago Norecki Suggestion added Website/team - Tagalog
Ang elementary ay naitatag noong taong 2007 ng isang maliit na grupo ng mga masigasig na boluntaryo. Sa mga nagdaan na mga panahon, kami ay lumago bilang isang maliit na kompanya at nakapagpondo sa pagpapaunlad ng isang open source software. Kami ay isang grupo ng mga dedikadong developers, tagadisenyo, manunulat, at mga karaniwang computer users na nagtutulong-tulong upang makabuo ng hindi malilimutang karanasan sa open source computing. Kami ang elementary.
4 days ago Norecki Suggestion added Website/team - Tagalog
Kami ay naniniwala sa natatanging kombinasyon ng magandang kalidad na UX at kakayahan ng Open Source na mapabago ang mundo.
4 days ago Norecki Suggestion added Website/team - Tagalog
Salubungin ang Grupo
8 days ago None Suggestion added Website/team - Polish
Poznaj Nas
11 days ago None Committed changes Website/team - Czech
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year