Translation status

Strings7
100.0% Translate
Words100
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 95.5% 87.0% 4.5% 4.5% 0.0% 0.9% Translate
docs-translation-guide 95.5% 94.3% 4.5% 4.5% 0.0% 0.0% Translate
press 87.0% 96.2% 13.0% 13.0% 0.0% 0.0% Translate
code-of-conduct 95.5% 93.7% 4.5% 4.5% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacy 75.9% 65.1% 24.1% 24.1% 0.0% 0.0% Translate
support 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% Translate
open-source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.1% 2.2% Translate
410 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-installation 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% Translate
thank-you 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate
store-index 85.0% 67.4% 15.0% 15.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 15.7% 0.0% Translate
brand 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository https://github.com/elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Update OEM.php to reflect move from Medium (#2310) c7ba47d92
Seth authored 5 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/team.json
Translation file _lang/nb/team.json
When User Action Detail Object
a year ago None Resource update Website/team - Norwegian Bokmål (nb)
a year ago None Committed changes Website/team - Norwegian Bokmål (nb)
a year ago kingu New translation Website/team - Norwegian Bokmål (nb)
elementary-laget
a year ago kingu New translation Website/team - Norwegian Bokmål (nb)
Drevet av Slack
a year ago kingu New translation Website/team - Norwegian Bokmål (nb)
elementary ville ikke eksistert uten at gemenskapen involverte seg og uten bidragsytere fra andre friprogprosjekter.
a year ago kingu New translation Website/team - Norwegian Bokmål (nb)
Gemenskap og bidragsytere
a year ago kingu New translation Website/team - Norwegian Bokmål (nb)
elementary ble grunnlagt i 2007 av en liten gruppe oppglødde frivillige. I årenes løp har vi blitt i stand til å vokse til å bli et lite selskap, og kronerulle utviklingen av fri programvare. Vi har et dedikert lag av utviklere, designere, skribenter, og dem som bruker datamaskinen hver dag for å skape en friprog-opplevelse. Vi er elementary.
a year ago kingu New translation Website/team - Norwegian Bokmål (nb)
Vi tror på den unike kombinasjonen av flotte grensesnitt og den verdensendrende kraften i fri programvare.
a year ago None Committed changes Website/team - Norwegian Bokmål (nb)
a year ago kingu New translation Website/team - Norwegian Bokmål (nb)
Involver deg
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 7 100 667
Translated 100.0% 7 100 667
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 18, 2018, 12:40 a.m.
Last author Allan Nordhøy

Activity in last 30 days

Activity in last year