Translation status

8 Strings 100% Translate
103 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
privacy This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. MIT 73% 7 129 9
press This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. MIT 86% 3 8 4
docs-learning-the-basics This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. MIT 92% 6 65 8
index Fix this component to clear its alerts. MIT 94% 7 139 12
docs-translation-guide This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. MIT 95% 1 20 1
code-of-conduct This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. MIT 95% 1 52 1
docs-installation This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. MIT 96% 2 33 3
brand This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. MIT 99% 1 3 2
store-cart This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. MIT
capnet-assist This component is linked to the Website/index repository. Fix this component to clear its alerts. MIT

Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar bagjunggyu User avatar tintou User avatar janghe11 User avatar jeremypw User avatar ryonakano User avatar png2378 User avatar btkostner
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Bump stripe/stripe-php from 7.82.0 to 7.91.0 in /_backend (#2777) 501a869
dependabot[bot] authored 3 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/team.json
Translation file _lang/nb/team.json
User avatar kingu

New translation

Website / teamNorwegian Bokmål (nb)

Meet the Team
Møt laget
6 months ago
User avatar None

New string to translate

Website / teamNorwegian Bokmål (nb)

New string to translate 10 months ago
User avatar None

Resource update

Website / teamNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 10 months ago
User avatar None

Resource update

Website / teamNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 2 years ago
User avatar None

Committed changes

Website / teamNorwegian Bokmål (nb)

Committed changes 2 years ago
User avatar kingu

New translation

Website / teamNorwegian Bokmål (nb)

Team ⋅ elementary
elementary-laget
2 years ago
User avatar kingu

New translation

Website / teamNorwegian Bokmål (nb)

Powered by Slack
Drevet av Slack
2 years ago
User avatar kingu

New translation

Website / teamNorwegian Bokmål (nb)

elementary would not exist without the involvement of dedicated community members and collaborators from other free and open source projects.
elementary ville ikke eksistert uten at gemenskapen involverte seg og uten bidragsytere fra andre friprogprosjekter.
2 years ago
User avatar kingu

New translation

Website / teamNorwegian Bokmål (nb)

Community & Collaborators
Gemenskap og bidragsytere
2 years ago
User avatar kingu

New translation

Website / teamNorwegian Bokmål (nb)

elementary was founded in 2007 by a small group of passionate volunteers. Over the years, we’ve been able to grow into a tiny company and fund the development of open source software. We’re a dedicated team of developers, designers, writers, and everyday computer users crafting an incredible open computing experience. We are elementary.
elementary ble grunnlagt i 2007 av en liten gruppe oppglødde frivillige. I årenes løp har vi blitt i stand til å vokse til å bli et lite selskap, og kronerulle utviklingen av fri programvare. Vi har et dedikert lag av utviklere, designere, skribenter, og dem som bruker datamaskinen hver dag for å skape en friprog-opplevelse. Vi er elementary.
2 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 8 103 680
Translated 100% 8 103 680
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 18, 2021, 11:08 p.m.
Last author Allan Nordhøy

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity