Translation status

Strings7
100.0% Translate
Words100
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 87.6% 77.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% Translate
docs-translation-guide 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
press 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
code-of-conduct 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
support 63.2% 25.9% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% Translate
open-source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% Translate
410 20.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 25.0% 19.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-installation 56.1% 44.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% Translate
thank-you 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 46.8% 44.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-index 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 23.0% 20.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
brand 68.5% 39.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Bump stripe/stripe-php from 7.45.0 to 7.46.1 in /_backend (#2500) dcd8d50fe
dependabot[bot] authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/team.json
Translation file _lang/nn/team.json
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Website/team - Norwegian Nynorsk
a month ago martinmyrvold New translation Website/team - Norwegian Nynorsk
Team og elementary
a month ago martinmyrvold Translation changed Website/team - Norwegian Nynorsk
Drevent med Slack
a month ago martinmyrvold New translation Website/team - Norwegian Nynorsk
Dreven med Slack
a month ago martinmyrvold New translation Website/team - Norwegian Nynorsk
Involver deg
a month ago martinmyrvold New translation Website/team - Norwegian Nynorsk
elementary ville ikkje ha eksistert utan innsatsen frå dei dedikerte medlemmane i samfunnet vårt, i tillegg til bidragsyterar frå andre prosjekt med open kjeldekode.
a month ago martinmyrvold New translation Website/team - Norwegian Nynorsk
Samfunn og bidragsyterar
a month ago martinmyrvold New translation Website/team - Norwegian Nynorsk
elementary vart grunnlagd i 2007 av ei lita gruppe med ivrige friviljuge. Med åra som har gått har prosjektet vokst seg til å bli eit lite selskap som driv utvikling av programvare med open kjeldekode. Me består av ei dedikert gruppa med utviklarar, designerar, forfatterar og vanlege databrukerar, som saman utviklar ein åpen brukaropplevelse. Me er elementary.
a month ago martinmyrvold New translation Website/team - Norwegian Nynorsk
Me trur på kombinasjonen av eit strålande brukargrensesnitt og styrken som kjem med open kjeldekode.
a month ago martinmyrvold New contributor Website/team - Norwegian Nynorsk
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 7 100 667
Translated 100.0% 7 100 667
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change June 30, 2020, 8:19 p.m.
Last author Martin Myrvold

Activity in last 30 days

Activity in last year