Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar RBM-GITHUB User avatar jeremypw User avatar btkostner User avatar janghe11 User avatar ryonakano User avatar bagjunggyu User avatar tintou User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Romanian) 5697746
User avatar silviankov authored 3 hours ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/team.json
Translation file _lang/pl/team.json
User avatar None

Suggestion added

Website / teamPolish

Meet the Team
Poznaj Nas
3 months ago
User avatar None

New string to translate

Website / teamPolish

New string to translate 5 months ago
User avatar None

Resource update

Website / teamPolish

Resource update 5 months ago
User avatar None

Resource update

Website / teamPolish

Resource update 2 years ago
User avatar strebski

Committed changes

Website / teamPolish

Committed changes 2 years ago
User avatar strebski

Translation completed

Website / teamPolish

Translation completed 2 years ago
User avatar strebski

New translation

Website / teamPolish

elementary would not exist without the involvement of dedicated community members and collaborators from other free and open source projects.
elementary nie istniałoby bez zaangażowania wyspecjalizowanych członków społeczności i współpracowników z innych darmowych projektów o otwartym kodzie źródłowym.
2 years ago
User avatar strebski

New translation

Website / teamPolish

elementary was founded in 2007 by a small group of passionate volunteers. Over the years, we’ve been able to grow into a tiny company and fund the development of open source software. We’re a dedicated team of developers, designers, writers, and everyday computer users crafting an incredible open computing experience. We are elementary.
elementary zostało założone w 2007 roku przez niewielką grupę pasjonatów-wolontariuszy. Z biegiem lat udało nam się rozwinąć w maleńką firmę i sfinansować rozwój oprogramowania o otwartych źródłach. Jesteśmy oddanym zespołem programistów, projektantów, pisarzy i zwykłych użytkowników komputerów, którzy tworzą niesamowite, otwarte doświadczenie komputerowe. Jesteśmy elementary.
2 years ago
User avatar strebski

New translation

Website / teamPolish

We believe in the unique combination of top-notch UX and the world-changing power of Open Source.
Wierzymy w wyjątkowe połączenie najwyższej klasy doświadczeń użytkownika (UX) i zmieniającej świat mocy Otwartych Źródeł.
2 years ago
User avatar None

Suggestion added

Website / teamPolish

elementary would not exist without the involvement of dedicated community members and collaborators from other free and open source projects.
Elementary nie istniałoby bez członków społeczności i wspólników z innych darmowych i otwartych projektów.
2 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 8 103 680
Translated 87% 7 100 667
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 12% 1 2 12

Last activity

Last change Oct. 16, 2018, 10:40 a.m.
Last author Piotr Strebski

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity