Translation status

Strings7
100.0% Translate
Words100
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 54.5% 28.7% 0.0% 1.8% 19.6% 0.9% Translate
docs-translation-guide 63.6% 39.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
press 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7% 0.0% Translate
code-of-conduct 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 75.0% 81.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacy 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
support 89.5% 94.4% 0.0% 5.3% 10.5% 5.3% Translate
open-source 97.8% 99.4% 0.0% 2.2% 2.2% 1.1% Translate
410 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-installation 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% Translate
thank-you 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 98.7% 97.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate
store-index 12.5% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 94.1% 93.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
brand 97.3% 85.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository https://github.com/elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Update OEM.php to reflect move from Medium (#2310) c7ba47d92
Seth authored 5 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/team.json
Translation file _lang/sv/team.json
When User Action Detail Object
a year ago None Resource update Website/team - Swedish
a year ago frbo Committed changes Website/team - Swedish
a year ago frbo Translation completed Website/team - Swedish
a year ago frbo New translation Website/team - Swedish
elementary-gruppen
a year ago frbo New translation Website/team - Swedish
Powered by Slack
a year ago frbo New translation Website/team - Swedish
elementary skulle inte existera utan en dedikerad community av medlemmar och samarbetspartners från andra öppen källkods-projekt.
a year ago frbo New translation Website/team - Swedish
Gemenskap & samarbetspartners
a year ago frbo New translation Website/team - Swedish
elementary grundades 2007 av en liten grupp passionerade eldsjälar. Genom åren har vi haft möjlighet att växa till ett litet företag som kan finansiera utvecklingen av fri programvara. Vi är en dedikerad grupp av utvecklare, designers, skribenter och vanliga datoranvändare som tillsammans skapar en fantastisk öppen källkod-upplevelse. Vi är elementary.
a year ago frbo New translation Website/team - Swedish
Vi tror på den unika kombinationen av top-notch användargränssnitt och kraften öppen källkod har att förändra världen.
a year ago None Committed changes Website/team - Swedish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 7 100 667
Translated 100.0% 7 100 667
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 20, 2018, 1:54 p.m.
Last author Fredrik B

Activity in last 30 days

Activity in last year