Translation status

Strings8
12.5% Translate
Words103
1.9%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.7% 0.7% Translate
docs-translation-guide 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 95.5% 0.0% Translate
press 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
code-of-conduct 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-cart 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
privacy 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.8% 0.0% Translate
support 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% Translate
open-source 1.2% 1.0% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2% Translate
410 60.0% 14.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
404 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
403 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs-installation 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
capnet-assist 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% Translate
layout 100.0% 100.0% 0.0% 42.9% 21.4% 7.1% Translate
thank-you 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% Translate
docs-learning-the-basics 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
store-index 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
get-involved 1.6% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
brand 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 20.2% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/elementary/website
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Chinese) f7336d92f
colindemian authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask_lang/*/team.json
Translation file _lang/tl/team.json
When User Action Detail Object
2 days ago Norecki Suggestion added Website/team - Tagalog
Grupo ⋅ elementary
2 days ago Norecki Suggestion added Website/team - Tagalog
Pinapagana ng Slack
2 days ago Norecki Suggestion added Website/team - Tagalog
HIndi mabubuo ang elementary kung hindi sangkot ang mga dedikadong miyembro mula sa komunidad at mga collaborators mula sa iba pang proyekto na libre at open source din.
2 days ago Norecki Suggestion added Website/team - Tagalog
Ang Komunidad at mga Collaborators
2 days ago Norecki Suggestion added Website/team - Tagalog
Ang elementary ay naitatag noong taong 2007 ng isang maliit na grupo ng mga masigasig na boluntaryo. Sa mga nagdaan na mga panahon, kami ay lumago bilang isang maliit na kompanya at nakapagpondo sa pagpapaunlad ng isang open source software. Kami ay isang grupo ng mga dedikadong developers, tagadisenyo, manunulat, at mga karaniwang computer users na nagtutulong-tulong upang makabuo ng hindi malilimutang karanasan sa open source computing. Kami ang elementary.
2 days ago Norecki Suggestion added Website/team - Tagalog
Kami ay naniniwala sa natatanging kombinasyon ng magandang kalidad na UX at kakayahan ng Open Source na mapabago ang mundo.
2 days ago Norecki Suggestion added Website/team - Tagalog
Salubungin ang Grupo
2 months ago None New string to translate Website/team - Tagalog
2 months ago None Resource update Website/team - Tagalog
2 years ago None Resource update Website/team - Tagalog
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 8 103 680
Translated 12.5% 1 2 12
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 12.5% 1 2 12

Last activity

Last change Oct. 7, 2018, 2:47 a.m.
Last author Axel Philip Advento

Activity in last 30 days

Activity in last year