Translation Information

Project website github.com/elementary/website
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar cassidyjames User avatar RBM-GITHUB User avatar bagjunggyu User avatar tintou User avatar jeremypw User avatar janghe11 User avatar ryonakano User avatar png2378 User avatar btkostner
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository [email protected]:elementary/website.git
Repository branch master
Last remote commit fix: docs redirect (elementary/website#2348) (#2755) a7cc858
Matt Ronchetto authored 14 hours ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/website/index/
Filemask _lang/*/team.json
Translation file _lang/tr_TR/team.json
User avatar None

New string to translate

Website / teamTurkish (tr_TR)

New string to translate 10 months ago
User avatar None

Resource update

Website / teamTurkish (tr_TR)

Resource update 10 months ago
User avatar None

Resource update

Website / teamTurkish (tr_TR)

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Website / teamTurkish (tr_TR)

Committed changes a year ago
User avatar queeup

Translation changed

Website / teamTurkish (tr_TR)

elementary was founded in 2007 by a small group of passionate volunteers. Over the years, we’ve been able to grow into a tiny company and fund the development of open source software. We’re a dedicated team of developers, designers, writers, and everyday computer users crafting an incredible open computing experience. We are elementary.
elementary 2007'de yılında küçük bir grup tutkulu gönüllü grubu tarafından kuruldu. Süregelen yıllarda,Yıllar içinde, ’1 küçük bir şirket olmayıhaline gelebildi ve açık kaynaklı yazılımların geliştirmeyi finanse edebildik. Biz kendini adamışilmesine fon sağladık. ’2, inanılmaz bir açık bilgi işlem deneyimi yaratan özel bir geliştirici, tasarımcı, yazar, ve günlük bilgisayar kullanıcılarından oluşan bir ekip olarak inanılmaz bir açık bilgi işlem deneyimi oluşturuyorusıyız. Bizler elementary'iz.
a year ago
User avatar queeup

Translation changed

Website / teamTurkish (tr_TR)

Team ⋅ elementary
Takım ⋅ elementaryelementary ⋅1 takımı
a year ago
User avatar queeup

Translation changed

Website / teamTurkish (tr_TR)

Powered by Slack
Slack tarafından desteklenmektedir
a year ago
User avatar queeup

Translation changed

Website / teamTurkish (tr_TR)

Community & Collaborators
Topluluk &ve Ortak Çalışanlar
a year ago
User avatar queeup

New contributor

Website / teamTurkish (tr_TR)

New contributor a year ago
User avatar None

Resource update

Website / teamTurkish (tr_TR)

Resource update 2 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 8 103 680
Translated 87% 7 100 667
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 12% 1 2 12

Last activity

Last change Oct. 15, 2019, 8:55 p.m.
Last author Özgür Baskin

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity