Translation status

19 Strings 100% Translate
94 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Network Indicator Fix this component to clear its alerts. LGPL-2.1 96% 1 2
A11y Indicator (Extra) This component is linked to the Wingpanel/A11y Indicator repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Applications Menu (Extra) This component is linked to the Wingpanel/Applications Menu repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Applications Menu Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Network Indicator (Extra) This component is linked to the Wingpanel/Network Indicator repository. Fix this component to clear its alerts. LGPL-2.1
Date & Time Indicator Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Bluetooth Indicator Fix this component to clear its alerts. LGPL-2.1
Keyboard Indicator Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Session Indicator Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Wingpanel GPL-3.0

Translation Information

Project website elementary.io
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar jeremypw User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar tintou User avatar bagjunggyu User avatar ryonakano User avatar danrabbit
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Source code repository [email protected]:elementary/wingpanel-indicator-power.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Persian) f76993f
User avatar pikhosh authored a month ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/wingpanel/wingpanel-indicator-power/
Filemask po/extra/*.po
Translation file po/extra/cs.po
User avatar None

Resource update

Wingpanel / Power Indicator (Extra)Czech

Resource update 2 months ago
Support for Controllers and Pens
Podpora pro ovladače a pera
4 months ago
Filter out internal devices
Odfiltrována vestavěná zařízení
4 months ago
Improvements for desktops with peripherals
Vylepšení pro počítače s připojenými periferiemi
4 months ago
Control display brightness by scrolling the indicator
Ovládání jasu obrazovky otáčením kolečkem na indikátoru
4 months ago
Launch apps using power when selected
Spouštění aplikací využívajících napájení když vybráno
4 months ago
Show battery statistics when selected
Když je vybráno, zobrazit statistiky akumulátoru
4 months ago
Show "Fully Charged" at 100% when plugged in
Při napájení ze zásuvky, pokud je úroveň nabití 100%, je zobrazeno „Plně nabito“
4 months ago
Match scroll direction with Sound indicator
Správné vyhodnocování směru posouvání v indikátoru zvuku
4 months ago
Show battery percentage automatically at 20% or lower
Při procentu nabití akumulátoru 20% a nižším automaticky zobrazovat procento
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 19 94 645
Translated 100% 19 94 645
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 10, 2022, 2:52 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity