Translation

Updateing
English
Updating
10/100
Context English Bulgarian State
Repackaging files Повторно пакетиране на файлове
Loading cache Зареждане на временните файлове
Scanning applications Сканиране на приложенията
Generating package lists Създаване на списъци с пакети
Waiting for package manager lock Изчакване на заключването от управлението на пакети
Waiting for authentication Изчакване за удостоверяване
Updating running applications Обновяване на работеща в момента програма
Checking applications in use Проверка на ползваните програми
Checking libraries in use Проверка на ползваните библиотеки
Copying files Копиране на файлове
Unknown state Неизвестно състояние
package operations are being performed
Update Available Налично е обновление
%u update is available for your system Налично е %u обновление за системата ви
Uninstalling Деинсталиране
Updating Обновяване
%s Developers Разработка
elementary Updates Наскоро Обновени
Ubuntu (non-curated)
%s (system-wide)
Ubuntu Drivers
Unknown Origin (non-curated)
Application state not set as installed in AppCenter for package: %s
%s (local)
Operating System Updates Обновления за операционната система
Updates to system components Обновления за елементи на системата
Version: %s
Flatpak runtime
No components with updates
%u component with updates
%s:

Loading…

User avatar None

Source string changed

AppCenter / AppCenterBulgarian

Updateing
3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Core/FlatpakBackend.vala:1218
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/bg.po, string 51