Translation

English
Pay $%d for %s
20/140
Context English Marathi State
Show content warnings मजकूर चेतावण्या दाखवा
Don’t Install इन्स्टॉल करू नका
Install Anyway तरीही इन्स्टॉल करा
This may be a temporary issue or could have been caused by external or manually compiled software. ही तात्पुरती समस्या असू शकते किंवा बाह्य किंवा व्यक्तिचलितपणे तयार केलेल्या सॉफ्टवेअरमुळे उद्भवली असू शकते.
Failed to install app अ‍ॅप स्थापित करण्यात अयशस्वी
Failed to install “%s” "%s" स्थापित करण्यात अयशस्वी
Non-Curated Warning नॉन-क्युरेटेड चेतावणी
Install non-curated app? नॉन-क्युरेटेड अ‍ॅप स्थापित करायचा?
“%s” is not curated by elementary and has not been reviewed for security, privacy, or system integration. "%s" एलिमेंटरी द्वारे क्युरेट केलेले नाही आणि सुरक्षितता, गोपनीयता किंवा सिस्टम एकीकरणासाठी त्याचे पुनरावलोकन केले गेले नाही.
It may not receive bug fix or feature updates हे दोष निराकरण किंवा वैशिष्ट्य अद्यतने प्राप्त करू शकत नाही
It may access or change system or personal files without permission हे परवानगीशिवाय सिस्टम किंवा वैयक्तिक फायलींमध्ये प्रवेश करू शकते किंवा बदलू शकते
Show non-curated warnings नॉन-क्युरेटेड चेतावण्या दाखवा
An error occurred while processing the card. Please try again later. We apologize for any inconvenience caused. ह्या कार्डावरुन प्रक्रिया करतांना काही चूक झाली आहे. कृपया पुन्हा प्रयत्न करा. आपणांस होणाऱ्या असुविधेबद्दल क्षमा असावी.
Please review your payment info and try again. कृपया आपल्या देयक माहितीचे पुनरावलोकन करा आणि पुन्हा प्रयत्न करा.
Payment देयक
Pay $%d for %s %s साठी $%d देय द्या
This is a one time payment. Your email address is only used to send you a receipt. हा एक वेळ पेमेंट आहे. आपला ईमेल केवळ आपल्याला पावती पाठविण्यासाठी वापरला जातो.
Privacy Policy गोपनीयता धोरण
Email ईमेल
Your email address is only used to send a receipt. You will not be subscribed to any mailing list. आपला ईमेल पत्ता केवळ पावती पाठविण्यासाठी वापरला जातो. आपल्याला कोणत्याही मेलिंग यादीमध्ये सदस्य बनविले जाणार नाही.
MM / YY /अनुवादक: क्रम बदलू नका केवळ लिप्यंतरण करा
CVC CVC
Cancel रद्द करा
Pay $%d.00 देय $%d.00 द्या
Processing प्रक्रिया करीत आहोत
There Was a Problem Processing Your Payment आपल्या देय प्रक्रियेत समस्या आली
Pay Later देय नंतर भरा
Retry पुन्हा प्रयत्न करा
The card number is incorrect. Please try again using the correct card number. कार्ड नंबर चुकीचा आहे. कृपया योग्य कार्ड नंबर वापरून पुन्हा प्रयत्न करा.
The expiration month is invalid. Please try again using the correct expiration date. कालबाह्यता महिना अवैध आहे. कृपया योग्य कालबाह्यता तारीख वापरून पुन्हा प्रयत्न करा.
The expiration year is invalid. Please try again using the correct expiration date. कालबाह्यता वर्ष अवैध आहे. कृपया योग्य कालबाह्यता तारीख वापरून पुन्हा प्रयत्न करा.

Loading…

User avatar josprachi

Translation changed

AppCenter / AppCenterMarathi

Pay $%d for %s
%s साठी $ %s%d देय द्या
4 months ago
Browse all component changes

Things to check

C format

Following format strings are missing: %d, %s
Following format strings are extra: %d, %s

Reset

Glossary

English Marathi
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
Source string location
src/Dialogs/StripeDialog.vala:92
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
po/mr.po, string 87