Translation

English
Checking for Updates
26/200
Context English Norwegian Nynorsk State
Help Hjelp
What's New: Nyhende:
Extensions: Utvidingar:
Public Domain Offentleg eigedom
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
Free Software Fri programvare
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw https://www.gnu.org/philosophy/free-sw
Proprietary Proprietær
Unknown License Ukjend lisens
Other Apps by %s Andre applikasjonar av %s
Link copied to clipboard Lenke kopiert til utklippstavle
Check out %s on AppCenter: Sjekk ut %s i AppCenter:
Share Del
Fund Bidrag
Fund the development of this app Finansier utviklinga av denne applikasjonen
Checking for Updates Leitar etter oppdateringar
Downloading a list of available updates to the OS and installed apps Hentar ei liste med tilgjengelege oppdateringar for operativsystemet og installerte appar
A restart is required to complete the installation of updates Ein omstart er naudsynt for å fullføre installeringa av oppdateringane
Restart Now Omstart no
Update All Oppdater alle
No Results Ingen treff
No apps could be found. Try changing search terms. Ingen appar vart funne. Prøv eit anna søk.
Non-Curated Apps Applikasjonar som ikkje er bekrefta
Recently Updated Nyleg oppdatert
Trending Populært no
Categories Kategoriar
Search %s Søk %s
view Search Søk
An open, pay-what-you-want app store Ein open, betal-det-du-ønsker, appbutikk
Get the apps that you need at a price you can afford. Få tak i applikasjonane du treng til ein pris du har råd til.
Card Number Kortnummer

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/AppListUpdateView.vala:32
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
po/nn.po, string 152