Translation

Failed to uninstallpdate app
English
Failed to update app
33/200
Context English Norwegian Nynorsk State
There has been too many PIN attempts. Please try again with a different card. For mange PIN-forsøk. Prøv igjen med eit anna kort.
Unable to complete the transaction. Please contact your bank for further information. Kunne ikkje fullføre overføringa. Kontakt banken din for meir informasjon.
The balance or credit limit on the card has been reached. Betalingsgrensa eller beløpsgrensa på kortet ditt er nådd.
The given card is a test card. Please use a real card to proceed. Det oppgjevne kortet er eit test-kort. Bruk eit ordentleg kort for å halde fram.
Uninstalling this app may also delete its data. Fjerning av denne appen vil òg fjerna all datainformasjon for appen.
Uninstall app? Avinstaller appen?
Uninstall “%s”? Avinstaller “%s”?
Uninstall Avinstaller
This may have been caused by external or manually compiled software. Dette kan ha blitt forårsaka av eksterne, manuelt tillagte programvarebrønnar, eller ei skada kjeldefil.
Failed to uninstall app Klarte ikkje å avinstallera appen
Failed to uninstall “%s” Klarte ikkje å avinstallera “%s”
Failed to Fetch Updates Klarte ikkje å hente oppdateringar
This may have been caused by external, manually added software repositories or a corrupted sources file. Dette kan ha blitt forårsaka av eksterne, manuelt tillagte programvarebrønnar, eller ei skada kjeldefil.
Ignore Ignorer
Try Again Prøv igjen
Failed to update app Klarte ikkje å avinstallera appen
Failed to update “%s” Klarte ikkje å avinstallera “%s”
Screenshot Not Available Skjermbilete er ikkje tilgjengeleg
Homepage Heimeside
Suggest Translations Føreslå oversetjingar
Report a Problem Rapporter ein feil
Help Hjelp
What's New: Nyhende:
Extensions: Utvidingar:
Public Domain Offentleg eigedom
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
Free Software Fri programvare
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw https://www.gnu.org/philosophy/free-sw
Proprietary Proprietær
Unknown License Ukjend lisens
Other Apps by %s Andre applikasjonar av %s

Loading…

User avatar None

Source string changed

AppCenter / AppCenterNorwegian Nynorsk

Failed to uninstallpdate app
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Dialogs/UpgradeFailDialog.vala:37
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
po/nn.po, string 131