Translation

English
Help
5/100
Context English Norwegian Nynorsk State
Uninstall “%s”? Avinstaller “%s”?
Uninstall Avinstaller
This may have been caused by external or manually compiled software. Dette kan ha blitt forårsaka av eksterne, manuelt tillagte programvarebrønnar, eller ei skada kjeldefil.
Failed to uninstall app Klarte ikkje å avinstallera appen
Failed to uninstall “%s” Klarte ikkje å avinstallera “%s”
Failed to Fetch Updates Klarte ikkje å hente oppdateringar
This may have been caused by external, manually added software repositories or a corrupted sources file. Dette kan ha blitt forårsaka av eksterne, manuelt tillagte programvarebrønnar, eller ei skada kjeldefil.
Ignore Ignorer
Try Again Prøv igjen
Failed to update app Klarte ikkje å avinstallera appen
Failed to update “%s” Klarte ikkje å avinstallera “%s”
Screenshot Not Available Skjermbilete er ikkje tilgjengeleg
Homepage Heimeside
Suggest Translations Føreslå oversetjingar
Report a Problem Rapporter ein feil
Help Hjelp
What's New: Nyhende:
Extensions: Utvidingar:
Public Domain Offentleg eigedom
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
Free Software Fri programvare
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw https://www.gnu.org/philosophy/free-sw
Proprietary Proprietær
Unknown License Ukjend lisens
Other Apps by %s Andre applikasjonar av %s
Link copied to clipboard Lenke kopiert til utklippstavle
Check out %s on AppCenter: Sjekk ut %s i AppCenter:
Share Del
Fund Bidrag
Fund the development of this app Finansier utviklinga av denne applikasjonen
Checking for Updates Leitar etter oppdateringar

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/AppInfoView.vala:257
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/nn.po, string 137