Translation

English
%s Developers
16/130
Context English Romanian State
Loading cache Se încarcă datele din cache
Scanning applications Se scanează aplicațiile
Generating package lists Se generează listele pachetelor
Waiting for package manager lock Se așteaptă disponibilitatea managerului de pachete
Waiting for authentication Se așteaptă autentificarea
Updating running applications Se actualizează aplicațiile pornite
Checking applications in use Se verifică aplicațiile în uz
Checking libraries in use Se verifică bibliotecile în uz
Copying files Se copiază fișierele
Unknown state Stare necunoscută
package operations are being performed se desfășoară operațiuni cu pachete
Update Available actualizare disponibilă
%u update is available for your system %u actualizare de sistem este disponibilă
Uninstalling Dezinstalare
Updating Actualizare
%s Developers Dezvoltatorii %s
elementary Updates Actualizări elementary
Ubuntu (non-curated) Ubuntu (neverificat)
%s (system-wide) %s (pe tot sistemul)
Ubuntu Drivers Drivere Ubuntu
Unknown Origin (non-curated) Origine necunoscută (neverificată)
Application state not set as installed in AppCenter for package: %s Statutul aplicației nu este setat drept instalat în Centrul de Aplicații pentru pachetul: %s
%s (local) %s (local)
Operating System Updates Actualizări pentru sistemul de operare
Updates to system components Actualizări pentru componentele sistemului
Version: %s Versiune: %s
Flatpak runtime Mediu de rulare Flatpak
No components with updates Nici un component cu o actualizare
%u component with updates %u componentă cu actualizări
%s: %s:
Restart Required Sistemul trebuie repornit

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
Source string location
src/Core/Package.vala:308
String age
3 days ago
Source string age
4 days ago
Translation file
po/ro.po, string 51