Translation

English
Make search asynchronous
20/240
Context English Norwegian Nynorsk State
Present update availability more accurately
Category graphics revamped
Bug fixes and improve performance. Rettingar og forbetra ytelse.
Improve transaction success rate
Add Publishing to Office category
Improve descriptions of OS Updates
Various bug fixes and performance improvements Ulike rettingar og ytelsesforbetringar
Give details for Operating System Updates
Support mouse button navigation
Fix crash caused by entries with missing packages Fiksa krasjar som oppstod av oppføringar med manglande pakkar
Add capability to search by category and apply minor bug fixes. Legg til evne for å søka etter kategori og legga til mindre feilrettingar.
It is now possible to search apps inside a category Det er no mogleg å søka etter appar innanfor ein kategori
Prevent multiple authentication dialogs when resuming from suspend Forhindre fleire autentiseringsdialogar etter oppstart frå dvale
Search performance has been improved, the category name is now shown on the headbar and minor bugs have been fixed. Ytelsen i søk har blitt forbetra, kategorinamnet blir no vist i topplinja og mindre feilrettingar har blitt fiksa.
Fix Steam installation Fiks installasjonen av Steam
Make search asynchronous Gjer søket asynkront
elementary, Inc. elementary LLC.
@[email protected] @[email protected]
@[email protected] @[email protected]
install;uninstall;remove;catalogue;store;apps;software; installer;avinstaller;fjern;katalog;butikk;appar;oppdateringar;programvare;
Check for Updates Sjå etter oppgraderingar
system-software-update
Update software
Authentication is required to update software

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/io.elementary.appcenter.appdata.xml.in:343
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/extra/nn.po, string 92