Translation

English
Ensure all updatable Flatpak runtimes are listed for update
0/590
Context English Norwegian Nynorsk State
Browse and manage apps Bla gjennom og behandle appar
An app store for indie and open source developers. Browse by categories or search and discover new apps. AppCenter is also used for updating your system to the latest and greatest version for new features and fixes. Ein appbutikk for uavhengige og open kjeldekode-utviklarar. Bla gjennom kategoriar eller søk og oppdag nye appar. AppCenter vert òg brukt for å oppdatere systemet ditt til den nyaste og beste versjonen, med nye funksjonar og feilretting.
Fixes Feilrettingar
Correctly display names of Flatpak runtime updates
Minor updates Mindre oppdateringar
Updated translations Nye oversettelsar
New features Nye funksjonar
Support system-wide Flatpak remotes
Fix Flatpak runtime updates getting stuck
Fix long origin comboboxes breaking the header layout
When apps are available from multiple sources, prefer installed version, then prefer Flatpak
Improve search performance Rettingar og forbetra ytelse.
Improve update badge styling and category styling
Ensure AppCenter is reopened at the correct position AppCenter vil opnast på nytt på samme plass
Clicking the updates badge in the header navigates to the updates view Når du trykker på oppdateringsmerket vil du koma rett inn til tilgjengelege oppdateringar
Ensure all updatable Flatpak runtimes are listed for update
Performance improvements Ytelsesforbetringar
Perform updates without administrator permissions Utfør oppdateringar utan tillating frå administrator
Ensure apps on the homepage are more reliably displayed
More reliably set the Dock badge number
Only check for updates at device startup if it's more than 24 hours since we last checked Sjekk etter oppdateringar kun når maskina startar opp, om det er lengre enn 24 timar sidan siste sjekk
Reduce slowdowns when opening certain apps Minka tregheit når ein opnar enkelte appar
Extension improvements Forbetringar på tillegg
To de-clutter the updates view, extensions are now only shown if they require updates For å hindra rot på oppdateringsvisninga, visar me no kun tillegg når det er ein oppdatering tilgjengeleg
Clicking an extension on an app's info page now shows details for the extension Når du no trykkar på eit tillegg inne på appen si infoside, får du opp informasjon om tillegget
Swap the main and overlay icons for extensions to more clearly associate extensions with their app
Keyboard improvements Forbetringar for tastatur
Pressing down in the search field moves the keyboard focus to the search results list
Ctrl+F now moves the cursor to the search field
Use configured network proxy settings for apt operations
No longer prompt for approval to update non-curated apps

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/io.elementary.appcenter.appdata.xml.in:63
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
po/extra/nn.po, string 17