Translation

English
Fixes
13/100
Context English Norwegian Nynorsk State
AppCenter AppCenter
Browse and manage apps Bla gjennom og behandle appar
An app store for indie and open source developers. Browse by categories or search and discover new apps. AppCenter is also used for updating your system to the latest and greatest version for new features and fixes. Ein appbutikk for uavhengige og open kjeldekode-utviklarar. Bla gjennom kategoriar eller søk og oppdag nye appar. AppCenter vert òg brukt for å oppdatere systemet ditt til den nyaste og beste versjonen, med nye funksjonar og feilretting.
Fixes Feilrettingar
Correctly display names of Flatpak runtime updates
Minor updates Mindre oppdateringar
Updated translations Nye oversettelsar
New features Nye funksjonar
Support system-wide Flatpak remotes
Fix Flatpak runtime updates getting stuck
Fix long origin comboboxes breaking the header layout
When apps are available from multiple sources, prefer installed version, then prefer Flatpak
Improve search performance Rettingar og forbetra ytelse.
Improve update badge styling and category styling
Ensure AppCenter is reopened at the correct position AppCenter vil opnast på nytt på samme plass
Clicking the updates badge in the header navigates to the updates view Når du trykker på oppdateringsmerket vil du koma rett inn til tilgjengelege oppdateringar
Ensure all updatable Flatpak runtimes are listed for update
Performance improvements Ytelsesforbetringar
Perform updates without administrator permissions Utfør oppdateringar utan tillating frå administrator

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data/io.elementary.appcenter.appdata.xml.in:16 data/io.elementary.appcenter.appdata.xml.in:32 data/io.elementary.appcenter.appdata.xml.in:48 data/io.elementary.appcenter.appdata.xml.in:61 data/io.elementary.appcenter.appdata.xml.in:104 data/io.elementary.appcenter.appdata.xml.in:121
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
po/extra/nn.po, string 4