Translation

English
Fixed an issue with multiple windows
0/360
Context English Romanian State
Calculator Calculator
Solve simple equations Rezolvă ecuații simple
A simple calculator for everyday use. It supports basic and some scientific calculations including trigonometry functions, sin, cos, and tan. Un calculator simplu pentru utilizare zilnică. Suportă calcule de bază și câteva calcule științifice cum ar fi funcții de trigonometrie sin, cos și tan.
Minor updates: Mici actualizări:
Updated translations Traduceri actualizate
Fixed an issue with multiple windows
More informative copy in history dialog
New features: Noi funcționalități:
Add log and inverse trigonometric functions Adaugă funcții logaritmice și trigonometrice inverse
Other updates: Alte actualizări:
Fix an issue with negative decimals without leading digits Reparat probleme cu zecimale negative fără cifre de început
More efficient state saving Salvare a stării mai eficientă
Use slim titlebar Folosește bara subțire pentru titlu
Fix inserting multi-byte characters Repară inserarea de caractere multi-byte (multi-octet)
Fix missing icon for Ukrainian Repară iconița lipsă pentru limba ucraineană
Animate Infobar when hiding and showing Animează bara de informații când se ascunde și când se dezvăluie
Fix selection replace Repară înlocuirea textului selectat
Improved decimal separator localization Imbunătățit conversia pentru separatorul zecimal în funcție de locația geografică
elementary, Inc. elementary, Inc.
Calculation;Mathematics;Arithmetic;Scientific; Calculare;Matematică;Aritmetic;Științific;
accessories-calculator accesorii-calculator

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
po/extra/ro.po, string 6