Translation

English
Other updates:
22/140
Context English Uzbek State
Calculator Kalkulyator
Solve simple equations Oddiy tenglamalarni yechish
A simple calculator for everyday use. It supports basic and some scientific calculations including trigonometry functions, sin, cos, and tan. Kundalik foydalanish uchun oddiy kalkulyator. Oddiy va ba'zi ilmiy, trigonometrik funksiyalar jumladan sinus, kosinus va tangenslarni hisoblashni ham amalga oshira oladi.
New features: Yangi imkoniyatlar:
Add a "Clear History" button to the history dialog
Minor updates: Kichik yangilanishlar:
Updated translations Yangilangan tarjimalar
Fixed an issue with multiple windows
More informative copy in history dialog
Add log and inverse trigonometric functions Jurnal va teskari trigonometrik funksiyalar qo'shildi
Other updates: Boshqa yangilanishlar:
Fix an issue with negative decimals without leading digits
More efficient state saving
Use slim titlebar Ingichka sarlavha usulidan foydalanish
Fix inserting multi-byte characters Ko'pbaytlik belgilarni yozishni to'g'rilash
Fix missing icon for Ukrainian Ukraina uchun topilmagan ikonkani to'g'rilash
Animate Infobar when hiding and showing Ko'rsatish va yashirishda ma'lumotlar oynachasini animatsiyasini yoqish
Fix selection replace Belgilanganlarni almashtirishni to'g'rilash
Improved decimal separator localization Mahalliy qoidalarga asoslangan o'nliklarga ajratish yaxshilangan
elementary, Inc. elementary, Inc.
Calculation;Mathematics;Arithmetic;Scientific; Hisoblash;Matematika;Arifmetika;Fan;
accessories-calculator accessories-calculator

Loading…

User avatar vodiylik

Translation changed

Calculator / Calculator (Extra)Uzbek

Other updates:
KichikBoshqa yangilanishlar:
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Uzbek
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
9 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
po/extra/uz.po, string 11