Translation

English
Add "Duplicate..." option to event context menu
0/470
Context English Czech State
Fix an issue with some all-day events Opravit problémy s opakujícími se událostmi
Minor Updates: Drobné aktualizace:
Updated translations Aktualizovány překlady
New Features:
Import ICS files from the gear menu
Support the dark style
Properly show events on the last day of the month
Fix end times for all-day events
Notify for all alarms on an event
Improved offline support
New colorful avatar fallbacks
Include "film" as an event icon keyword
Add Mint and Bubblegum to calendar color chooser
Link to Online Accounts settings in the gear menu
Performance improvements Zlepšení výkonu
Add "Duplicate..." option to event context menu
Fix an issue where new events could appear twice in Calendar
"Mark as default calendar" box is now correctly checked when editing a calendar
Improvements: Vylepšení:
Allow modification of recurring events Umožnit upravování opakujících se událostí
Improve handling of week start day
Fix timezone errors with all-day events
Don't resize the sidebar when resizing the window Neměnění velikost postranního panelu při změně velikosti okna
Fix issues with time zones not being recognized Opraveny problémy s nerozpoznáváním časových zón
Fix several issues with adding and removing monthly recurring events Opraveno několik problémů s přidáváním měsíčně se opakujícími událostmi
Correctly save event reminders Správně uložit připomínky událostí
Ellipsize event participant details if necessary V případě nutnosti nahradí podrobnosti o účastnících výpustky
Fix unwanted rescheduling when editing event title Oprava nechtěného přeplánování při upravování názvu události
Fix crash when editing an event with no location Oprava pádu při upravování události s nezadaným umístěním
Fix potential crash when loading events with no start or end time Oprava potenciálního pádu při načítání událostí s nezadaným časem začátku či konce
Make agenda pane fill the whole space Podokno s agendou vyplní celý prostor
User avatar VojtechTM

Suggestion added

Přidat "Duplikovat..." možnost do eventového menu

Suggested change:

Přidat "Duplikovat..." možnost do eventového menu
8 months ago

Loading…

User avatar VojtechTM

Suggestion added

Calendar / Calendar (Extra)Czech

Add "Duplicate..." option to event context menu
Přidat "Duplikovat..." možnost do eventového menu
10 months ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
10 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
po/extra/cs.po, string 21