Translation

English
Calendar
6/100
Context English Turkish State
Calendar Takvim
View and schedule events Etkinlikleri görüntüle ve planla
A slim, lightweight calendar app that syncs and manages multiple calendars in one place, like Google Calendar, Outlook and CalDAV. Google Takvim, Outlook ve CalDAV gibi birden fazla takvimi tek bir noktadan eşitleyip yönetebileceğiniz ince, hafif ve son derece kullanışlı bir takvim uygulaması.
New Features: Yeni Özellikler:
Add "Duplicate..." option to event context menu Etkinlik içerik menüsüne "Yinele…" seçeneğini eklendi
Minor Updates: Küçük düzeltmeler:
Fix an issue where new events could appear twice in Calendar Yeni etkinliklerin Takvim'de iki kere görünmesine sebep olabilecek bir hata düzeltildi
"Mark as default calendar" box is now correctly checked when editing a calendar "Varsayılan takvim olarak işaretle" kutusu artık bir takvimi düzenlerken doğru şekilde işaretleniyor
Updated translations Çeviriler güncellendi
Improvements: İyileştirmeler:
Allow modification of recurring events Yinelenen etkinliklerin değiştirilmesine izin ver
Improve handling of week start day Hafta başlangıç gününün işlenmesi iyileştirildi
Fix timezone errors with all-day events Tüm gün süren etkinliklerdeki saat dilimi hataları düzeltildi
Don't resize the sidebar when resizing the window Pencereyi yeniden boyutlandırmak kenar çubuğunu yeniden boyutlandırmayacak
Fix issues with time zones not being recognized Tanınmayan saat dilimleri ile ilgili sorunları giderir
Fix several issues with adding and removing monthly recurring events Aylık yinelenen etkinlikler ekleme ve kaldırma ile ilgili birkaç sorunu giderir
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Calendar/Calendar (Extra)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Calendar/Calendar

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 months ago
Translation file
po/extra/tr.po, string 1