Translation

English
Set the suggested time for new events to the next whole hour
66/600
Context English Turkish State
"Mark as default calendar" box is now correctly checked when editing a calendar "Varsayılan takvim olarak işaretle" kutusu artık bir takvimi düzenlerken doğru şekilde işaretleniyor
Updated translations Çeviriler güncellendi
Improvements: İyileştirmeler:
Allow modification of recurring events Yinelenen etkinliklerin değiştirilmesine izin ver
Improve handling of week start day Hafta başlangıç gününün işlenmesi iyileştirildi
Fix timezone errors with all-day events Tüm gün süren etkinliklerdeki saat dilimi hataları düzeltildi
Don't resize the sidebar when resizing the window Pencereyi yeniden boyutlandırmak kenar çubuğunu yeniden boyutlandırmayacak
Fix issues with time zones not being recognized Tanınmayan saat dilimleri ile ilgili sorunları giderir
Fix several issues with adding and removing monthly recurring events Aylık yinelenen etkinlikler ekleme ve kaldırma ile ilgili birkaç sorunu giderir
Correctly save event reminders Etkinlik hatırlatıcılarını doğru biçimde kaydet
Ellipsize event participant details if necessary Gerekiyorsa etkinlik katılımcılarının bilgilerini kısaltarak göster
Fix unwanted rescheduling when editing event title Etkinlik başlığı değiştirilirken istenmeyen etkinlik planlanma hatası düzeltildi
Fix crash when editing an event with no location Konumu olmayan bir etkinliği düzenlerken oluşan çökme düzeltildi
Fix potential crash when loading events with no start or end time Başlangıç veya bitiş tarihi olmayan etkinlikleri yüklerken oluşabilecek olası çökme düzeltildi
Make agenda pane fill the whole space Ajandanın tüm boşluğu doldurmasını sağla
Set the suggested time for new events to the next whole hour Yeni etkinlikler için önerilen süreyi bir sonraki tam saate ayarla
Fix issues with recurring events Yinelenen etkinliklerle ilgili sorunlar düzeltildi
Performance improvements Performans iyileştirmeleri
Present import window when opening ICS files ICS dosyalarını açarken içe aktarma penceresini göster
Add a search entry for calendars Takvim'de arama yapma özelliği eklendi
Always use calendar icon in notifications Bildirimlerde her zaman takvim uygulamasının simgesini kullan
Agenda view can now be navigated by keyboard Ajanda görünümünde artık klavye ile gezinebilirsiniz
Right-to-left improvements Sağdan sola iyileştirmeler
Various UI overhauls including lime accent color Açık yeşil vurgulama renginin de içinde olduğu çeşitli kullanıcı arayüzü revizyonları yapıldı
Overall code cleanup and rewrites Genel kod temizleme ve yeniden yazımlar
Styling adjustments Stil ayarlamaları
Fix location panel initialization Konum paneli başlatmayı düzeltin
New translations Yeni çeviriler
Update wingpanel-indicator-datetime settings path. wingpanel-indicator-datetime ayarları yolu güncellendi.
New translations. Yeni çeviriler.
Various bug fixes and improvements. Çeşitli hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler.
User avatar validatedev

Suggestion added

Yeni etkinlikler için önerilen süreyi bir sonraki tam saate ayarlayın

Suggested change:

Yeni etkinlikler için önerilen süreyi bir sonraki tam saate ayarlayın
3 months ago
User avatar Lynicis

Suggestion added

Yeni etkinlik saati için minimum süre bir saat sonrasıdır

Suggested change:

Yeni etkinlikler için önerilen saati için minimum süreyi bir sonraki tam saate ayarlaaat sonrasıdır
3 months ago

Loading…

User avatar decron

New translation

Calendar / Calendar (Extra)Turkish

Set the suggested time for new events to the next whole hour
Yeni etkinlikler için önerilen süreyi bir sonraki tam saate ayarla
9 months ago
Set the suggested time for new events to the next whole hour
Yeni etkinlikler için önerilen süreyi bir sonraki tam saate ayarlayın
11 months ago
User avatar Lynicis

Suggestion added

Calendar / Calendar (Extra)Turkish

Set the suggested time for new events to the next whole hour
Yeni etkinlik saati için minimum süre bir saat sonrasıdır
11 months ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There are 2 suggestions for this string.

View

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
2 months ago
Translation file
po/extra/tr.po, string 23